Over het Operationeel Kenniscentrum ERTMS

Nederland verwacht een veilige en betrouwbare invoering van ERTMS. Vanaf dag één willen we geen kinderziektes, prestatieterugval of ongelukken. Dat betekent dat gebruikers moeten weten wat er van hen wordt verwacht. Daarvoor is het OKE.

Op het Nederlandse spoor krijgen ruim 15.000 gebruikers met ERTMS te maken. Voor machinisten en treindienstleiders verandert het werk ingrijpend, maar ook monteurs, opleiders en inspecteurs merken verandering. Dat geldt niet alleen over het eigen werk, maar ook voor de samenwerking in de spoorketen.

Wat is het OKE?

OKE staat voor Operationeel Kenniscentrum ERTMS. We delen operationele kennis, zijn een verbindend platform en geven onafhankelijk advies. Met gebruikersplatforms, blogs en verschillende producten willen we zowel bestaande als nieuwe gebruikers voorbereiden op de opleiding om met ERTMS te werken. 

Wat willen we bereiken?

Het OKE ondersteunt organisaties bij het voorbereiden van hun medewerkers op ERTMS. Het gaat om alle vervoerders, aannemers, verkeersleiding, opleidingsbedrijven en exameninstituten. We beginnen met het laten kennismaken van gebruikers met ERTMS. Zij zijn vertegenwoordigd in het stakeholderplatform. Voor 2021 hebben we vier hoofddoelstellingen:

  • We maken sectorbrede afspraken om regelgeving praktisch toe te passen in opleiding en de operatie. We stellen verkeersregels en vakbekwaamheidseisen op.
  • Samen met ERTMS-gebruikers toetsen we ontwerpen en specificaties van de migratiedeelstappen op werkbaarheid. We verbeteren de kwaliteit van deze systeemanalyses met simulatoren. 
  • We verbinden gebruikers en kennis met elkaar door het bereik van onze website en de talkshows te vergroten.
  • We maken een roadmap voor het OKE als onderdeel van de Programmadirectie ERTMS, zodat we een permanente positie in het programma hebben.
Cookie-instellingen