MT Railfreight

Met MT Railfreight krijgen spoorgoederenvervoerders een stem in het Directieprogramma ERTMS. Naast uitwisselen van belangrijke informatie zoals technische specificaties, planning en internationale afstemming, adviseert MT Railfreight ook bij besluiten door het MT ERTMS. 

De deelnemers van het MT Railfreight zijn afgevaardigd namens belangenorganisatie Railgood en DB Cargo Nederland. De voorzitter komt van de Programmadirectie ERTMS en is ook lid van het MT-ERTMS. Het MT Railfreight wordt ondersteund door vier taskforces, met inhoudsdeskundigen uit de sector.

Indeling taskforces

Er zijn vier taskforces, die het MT Railfreight ondersteunen:

Taskforce A

Financiering, bedrijfseconomische haalbaarheid en management of scope. Uitrolstrategie en planning ERTMS BL3-baan en emplacementen, inclusief grensbaanvakken en bestaande BL2-lijnen.

Taskforce B

Technische interoperabiliteit. Ombouwstrategie materieel, planning en organisatie, STM ATB en PvE.

 

 

Taskforce C

Operationele interoperabiliteit, opleidingen en rangeren met of zonder ERTMS (implementatiestrategie organisaties en personeel).

Taskforce D

Prestatie-, ketenmanagement en cyber security om ERTMS-storingen zoveel mogelijk te voorkomen.
 

 

Uitnodiging voor spoorgoederenvervoerders

Voor de Programmadirectie ERTMS is het belangrijk dat spoorgoederenvervoerders zo goed mogelijk betrokken en vertegenwoordigd zijn bij de uitwerking en realisatie. Vervoerders die nog niet vertegenwoordigd zijn door de huidige MT-leden, zijn van harte uitgenodigd om contact te zoeken met de voorzitter.

Inloggen MT Railfreight

Cookie-instellingen