ERTMSHet European Rail Traffic Management System is de internationale standaard voor treinbeveiliging. ERTMS wordt gebouwd in treinen én in het spoor.

ERTMS in Nederland

We gaan van een analoog naar een digitaal spoor en bereiden ons daarmee voor op de toekomst. In Nederland, in Europa en daarbuiten. ERTMS maakt het spoor veiliger, betrouwbaarder en sneller.

We vergroten de capaciteit op het spoor en maken grensoverschrijdend treinverkeer eenvoudiger. ERTMS betekent ook een andere manier van samenwerken in de spoorsector. In 2032 moet ERTMS op de drukst bereden stukken spoor in Nederland actief zijn. En daarom bereidt de hele spoorsector zich daar nu al op voor.

Uitgelicht

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"223753"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"221451"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 Abonneer je op de programmanieuwsbrief 

 

 

Wat betekent dit voor jou?

ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System en is de standaard voor treinbeveiliging in Europa. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Programmadirectie ERTMS de regie over de realisatie van ERTMS in Nederland.

Meer over ERTMS

Planning

We voeren ERTMS gefaseerd in. Tussen nu en 2032 worden ruim 15.000 spoorprofessionals opgeleid, wordt het materieel omgebouwd en krijgen zeven baanvakken en de Noordelijke lijnen ERTMS. Vanaf 2050 is ERTMS het standaard beveiligingssysteem in heel Nederland.

Bekijk planning

 

 

Meer leren over ERTMS

De Programmadirectie ERTMS regisseert de invoering van ERTMS in Nederland. Maar werkt daarin samen met partijen in de spoorsector. De Programmadirectie ERTMS maakt de kaders waaraan de implementerende organisaties moeten voldoen. Deze kaders komen terug in verschillende topics.

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"5","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-link","topn":"2","orderBy":"contentPage_title ASC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"222215"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Alle topics

 

 Operationeel Kenniscentrum ERTMS

 

 

 

Samen aan de slag

We kunnen je hulp goed gebruiken. Door met ons in gesprek te gaan over je dagelijkse werkzaamheden bijvoorbeeld, kunnen we jouw kennis en ervaring gebruiken. Bijvoorbeeld om de baanvakken die we gaan ombouwen beter te ontwerpen. Of om te bekijken of de werkprocessen die we opstellen in de praktijk ook werken.

Naar het OKE

Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"223588,224397,233975"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 
Cookie-instellingen