Keymanagement

ERTMS werkt met draadloze communicatie. De ETCS-apparatuur in de trein praat met de ETCS-apparatuur aan de wal via GSM-R. Om het spoor veilig te houden, moet deze informatie worden versleuteld. Dat noemen we keymanagement.

Een key is een sleutel waarmee berichten worden versleuteld. Zo’n sleutel zorgt voor de identificatie van de trein in de infrastructuur. De beveiliging van deze keys is een belangrijk veiligheidsaspect en heeft ook te maken met cybersecurity.

De keys zijn van tevoren bekend, want zonder kunnen treinen niet worden geïdentificeerd. Keymanagement gaat over het aanmaken, distribueren, plaatsen, vervangen en vernietigen van keys. Het uitwisselen en verdelen van keys naar ETCS-apparatuur is onderdeel van het keymanagement proces. Dit proces overstijgt de organisaties en is een proces dat hoort bij ketenbeheer.

Nu digitale sleutels beheren

ProRail is in Nederland verantwoordelijk voor het aanmaken en distribueren van de keys.  Vervoerders of materieeleigenaren vragen keys aan en beheren de keys in het materieel en plaatsen keys in de ETCS-boordapparatuur. ProRail plaats de keys in de baanapparatuur. Een key wordt eenmalig aangemaakt op het moment dat een voertuig een vergunning gaat krijgen.

ERTMS betekent meer sleutels

Op de bestaande ERTMS baanvakken zijn nu al keys nodig. Tussen nu en 2031 wordt ERTMS in een deel van het spoornetwerk ingevoerd. In 2050 moet het systeem in heel Nederland de standaard zijn. Meer ERTMS baanvakken betekent ook dat het aantal keys toeneemt.

Keymanagement straks

Doordat het aantal keys toeneemt en het moeilijker te managen wordt, groeit het risico op fouten. Dat betekent in de praktijk dat het proces moet worden aangepast. Vanwege de cybersecurity is het onvermijdelijk dat de keys een geldigheidsduur krijgen die na een bepaalde periode vervalt. Keys zijn dan niet eeuwigdurend. Het handmatig uitgeven van keys door ProRail kan in de toekomst om die reden ook niet meer.

 
 
 
 

 

Online keymanagement: minder risico en sneller

Met online keymanagement kunnen we geautomatiseerd keys delen met applicaties, zonder dat die keys op een vaste plek geladen zijn. Dit verkleint de kans op fouten en risico’s. En het gaat veel sneller. Online keymanagement is pas mogelijk vanaf ERTMS Baseline 3 Release 2 systemversion 2.1.

Cookie-instellingen