Stand van zaken | Change Requests en TSI OPE

12-12-2022

Benieuwd naar de meest recente ontwikkelingen en Change Requests die door de ERA worden behandeld? Het OKE maakt maandelijks een overzicht waarin je de laatste stand van zaken kunt terugvinden.

Soort bericht

Achtergrond

Groepen

OKE

In de update van december praten we je onder meer bij over de laatste ontwikkelingen van de TSI OPE en de TSI CCS en de Change Requests die zijn behandeld.

EECT, CER OPE SG en ERA ERTMS OH WP

In de update van december praten we je bij over de laatste ontwikkelingen op gebied van specificaties en regels in het Europese treinverkeer, de Technical Specifications of Interoperability. Alle informatie uit deze update komt uit drie verschillende vergaderingen. De EECT komt elke maand twee of drie dagen bij elkaar en behandelt dan de Change Requests. De CER OPE SG komt eens per twee maanden bijeen en beoordeelt dan de voorgestelde wijzigingen in de TSI OPE. Daarna geven ze deze wijzigingen mee aan de speakers die namens de CER de ERA ERTMS OH WP bezoeken.

De uitgebreide behandeling van alle onderwerpen vind je in de Bibliotheek op deze website, of via het document onderaan dit bericht.

Wat is er zoal besproken

Voortgang consultatie TSI OPE en TSI CCS

De verwerking van de input van verschillende partijen door DGMOVE en ERA heeft geleid tot meer onduidelijkheid over de te beoordelen versie van de TSI’s. Er is een versie van de TSI OPE ter consultatie gegeven die afwijkt van de versie die uiteindelijk ter behandeling is gegeven aan de RISC. Voor de Appendix A van de TSI OPE werd twee weken geleden nog een versie 5.17 gemaakt die verstrekt is aan der RISC leden, maar die niet ter openbare consultatie is vrijgegeven.

Al met al is de totstandkoming van de nieuwe TSI’s een proces dat niet uitblinkt in transparantie en goede procesmatige besturing. CER en EIM hebben een brief gestuurd naar ERA om hun ongenoegen hierover te uiten.

TSI OPE visie Nederland

Er is door CER en EIM uitgebreid besproken hoe we zouden moeten omgaan met de invoeringstermijn van de TSI OPE. Voor Nederland lijkt dit geen issue te zijn. De voorbereidingen voor de implementatie van de Europese Instructies in mei 2023 zijn al getroffen.

Het voorstel om level 2 en level 3 samen te voegen tot level R blijft in Europa de gemoederen bezighouden. Verschillende landen zien met de wijziging een grote administratieve last terechtkomen bij de spoorwegondernemingen. Nederland voorziet op dit punt geen problemen, maar gaf aan de RISC vertegenwoordiger wel mee dat enkele teksten in de TSI nog aangepast moeten worden.

Bij de interpretatie van EOA loopt Nederland aan tegen twee punten: de interpretatie van een EOA is opgerekt en de mogelijke volharding van de ERA als het gaat om regels 5.1.10 en 5.1.11. Daarnaast heeft Nederland tekstaanpassing gevraagd als het gaat om kennis van het operating level en het gebruik van override bij EU#7.

Een klein maar belangrijk succes is dat de tekst over het uitschakelen van de main switch bij de uitschakelborden nu zodanig aangepast is dat je ook mag volstaan met het uitschakelen van alleen de tractiestroom.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen