Stand van zaken | Change Requests en TSI OPE

26-04-2022

Benieuwd naar de meest recente ontwikkelingen en Change Requests die door de ERA worden behandeld? Het OKE maakt maandelijks een overzicht waarin je de laatste stand van zaken kunt terugvinden.

Soort bericht

Achtergrond
Nieuws

Groepen

OKE

Benieuwd naar de meest recente ontwikkelingen en Change Requests die door de ERA worden behandeld? Het OKE maakt maandelijks een overzicht waarin je de laatste stand van zaken kunt terugvinden. 

In de update van februari lees je meer over verschillende onderwerpen. Zo praten we je onder meer bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe geharmoniseerde markerboards, de Europese instructies en een reeks Change Requests die zijn behandeld.

EECT, CER OPE SG en ERA ERTMS OH WP

Alle informatie uit deze update komt uit drie verschillende vergaderingen. De EECT komt elke maand twee of drie dagen bij elkaar en behandelt dan de Change Requests. De CER OPE SG komt eens per twee maanden bijeen en beoordeelt dan de voorgestelde wijzigingen in de TSI OPE. Daarna geven ze deze wijzigingen mee aan de speakers die namens de CER de ERA ERTMS OH WP bezoeken.

Wat is er zoal besproken?

De uitgebreide behandeling van alle onderwerpen vind je in de Bibliotheek op deze website, of via het document hieronder.

Nieuwe geharmoniseerde markerboards

De introductie van de geharmoniseerde markerboards is nieuw en een aanvulling op de bestaande markerboards. De nieuwe markerboards hoeven niet verplicht geplaatst te worden. Maar als een infrastructuurbeheerder ervoor kiest een markerboard te plaatsen, moet die kiezen voor de geharmoniseerde versie zoals in de TSI staat.

Voortgang Europese Instructies

Omdat een aantal partijen die in Europa bezig waren met de implementatie van de Europese Instructies zijn er verbetervoorstellen gedaan vanuit een door ERA opgerichte Taskforce. Deze verbeteringen zijn  ter goedkeuring voorgelegd aan de ERA OH WP.

Tractie uitschakelbord

Als je de tekst van de TSI OPE zuiver interpreteert, zou bij een uitschakelbord de main switch uitgeschakeld moeten worden. Om verschillende redenen is het in Nederland echter gewenst om alleen de tractie af te schakelen. Hierover meer in het overzicht.

Level R in plaats van Level 2 / Level 3

Operationele gebruiksregels van L2 en L3 zijn nagenoeg gelijk. Daarom is er een voorstel gedaan om de benaming L2 en L3 samen te voegen in Level R. dat staat voor Level Radio.

Change Requests

Er is een aantal change requests besproken waaronder CR 1350 (always connected always reporting) en CR 1389 (over reactie van de trein bij overschrijding van de grenzen van de odometrie nauwkeurigheid) Kijk voor de volledige lijst in het overzicht.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen