Voortgangsrapportage ERTMS VGR 19: bijstelling aanpak nodig

09-11-2023

Op 9 november is de 19e voortgangsrapportage van het ERTMS programma gepubliceerd. Hierin blikken we terug op de ontwikkelingen rond de implementatie van ERTMS in het eerste halfjaar van 2023. Ook zijn, de uitkomsten van de second opinion op de kostenraming en de aanpak bijgevoegd.

Producten

Voortgangsrapportage

Groepen

Programmadirectie

Op 9 november is de 19e voortgangsrapportage van het ERTMS programma gepubliceerd. Hierin blikken we terug op de ontwikkelingen rond de implementatie van ERTMS in het eerste halfjaar van 2023. Ook zijn, de uitkomsten van de second opinion op de kostenraming en de aanpak bijgevoegd, voorzien van de managementreactie van de programmadirecteur.

Ondanks dat er voortgang wordt geboekt en veel activiteiten volgens planning lopen, staat de overall programmaplanning van de ingebruikname van ERTMS onder druk. Daarnaast voorziet het programma een groot tekort. Dit vormt, samen met de uitkomsten van het second opinion onderzoek, aanleiding tot een bijstelling van de aanpak.

Second opinion

Dit voorjaar toonde een herijking van de planning en kostenraming van het programma ERTMS aan dat naar verwachting meer geld en langere tijd nodig zijn om de treinbeveiliging en systemen klaar te maken voor de toekomst. Er is daarom een bijstelling van de aanpak nodig. Een commissie van internationale experts heeft een second opinion uitgevoerd op de kostenraming en de aanpak, die eind deze zomer is afgerond. Op basis hiervan kondigt de staatssecretaris bij de negentiende voortgangsrapportage ERTMS al een aantal stappen aan.

Verantwoorde uitrol van ERTMS

Om de vaart erin te houden en voor een verbeterde en beheerstere ingebruikname van ERTMS, zet de staatsecretaris 3 zaken in gang:

  1. Scope van het programma tijdelijk in omvang terugbrengen. Voor de hele uitrol kritisch onderzoeken wat doorgaat, wat tijdelijk on hold gezet kan worden en wat de impact daarvan is.
  2. Een ontwikkelgerichte lerende aanpak. Dit betekent de uitrol in kleine stappen opdelen, oftewel ‘tranches’. Hierin worden leerervaringen, ontwikkelingen en optimalisaties doorgevoerd en geborgd, alvorens we opschalen. Met als doel dat de uitrol uiteindelijk sneller en goedkoper kan.
  3. Met het instellen van een Adviesraad Digitalisering Spoor wordt opvolging van de aanbevelingen geborgd en dat kennis van binnen en buiten de Nederlandse spoorsector zo veel mogelijk benut wordt om van de digitalisering van het spoor een succes te maken.

Successen geboekt

In de voortgangsrapportage staan ook de behaalde successen van afgelopen periode: de ingebruikname van baanvak Amsterdam - Utrecht, het opleiden van machinisten van NS, treindienstleiders en machinisten die volgens de recentste Europese instructies werken en de start van het  ERTMS talentprogramma.

Gerard Scheffrahn, programmadirecteur ERTMS: "Deze bijstelling is noodzakelijk en belangrijk. Het stelt ons in staat om in kleinere stappen beter te sturen op tempo en budget, met als doel uiteindelijk een snellere en goedkopere uitrol. Ook kunnen we zo flexibeler inspelen op nuttige innovaties die onvermijdelijk zijn bij de complexe invoering van ERTMS als onderdeel van de bredere digitaliseringsopgave van het spoor. Dit brengt ons als spoorsector uiteindelijk op een hoger niveau.

Over de implementatie van ERTMS

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen