Voortgangsrapportage ERTMS: herijking planning en kosten

12-04-2023
2780 keer bekeken

Maandag 3 april werd de 18e voortgangsrapportage van het ERTMS programma gepubliceerd. Hierin blikken we terug op de ontwikkelingen rond de implementatie van ERTMS in het tweede halfjaar van 2022.

Soort bericht

Nieuws

Producten

Voortgangsrapportage

Maandag 3 april werd de 18e voortgangsrapportage van het ERTMS programma gepubliceerd. Hierin blikken we terug op de ontwikkelingen rond de implementatie van ERTMS in het tweede halfjaar van 2022. In deze rapportage brengen we een vervelende boodschap: het budget  voor het programma ERTMS is naar verwachting niet toereikend en de vorige planning blijkt te ambitieus. Een herijking van de kosten laat zien dat er een verwacht tekort is van 1 miljard euro voor de uitrol van ERTMS op de eerste 8 baanvakken en de Noordelijke Lijnen.

De geprognosticeerde meerkosten hebben verschillende oorzaken. De belangrijkste daarvan is een beter inzicht in de omvang en complexiteit van de opgave. De kostenraming voor het kabinetsbesluit  in 2019 was gebaseerd op de toenmalige kennis en is getoetst door externe partijen. We weten nu veel meer: projecten zijn verder uitgewerkt en contracten zijn gegund, waardoor meer inzicht is ontstaan in de omvang van het programma, waaronder de gevolgen voor andere technische systemen. Ook externe oorzaken, zoals de leveranciersmarkt, de arbeidsmarkt, corona en de oorlog in Oekraïne, hebben invloed op de hoogte van de nieuwe kostenraming. Daarnaast hebben we een beter beeld wat het betekent om ERTMS uit te rollen terwijl de exploitatie zoveel mogelijk doorgaat.

Second Opinion

Net als bij de vorige raming vragen we ook nu externe partijen om met ons mee te kijken naar onze prognoses. De stuurgroep ERTMS heeft inmiddels een groep experts gevraagd in de komende maanden een second opinion te geven. De betrokken experts hebben veel ervaring met de implementatie van ERTMS in andere landen. Op deze manier kunnen we profiteren van elders opgedane kennis.

Blik op de toekomst

Te weinig tijd en geld is een boodschap waar niemand blij mee is. Maar het scherpere inzicht in de opgave is van groot belang. We staan nog aan het begin van de uitrol van ERTMS in Nederland. Dit geeft ons ook de gelegenheid om te kijken naar mogelijkheden om risico’s verder te beperken en door innovaties in de toekomst te versnellen en kosten te besparen.

Gerard Scheffrahn, programmdirecteur ERTMS: "Natuurlijk balen we van deze boodschap, maar goede sturing van de implementatie van ERTMS vraagt om realisme over de verwachte kosten, de planning, de verwachte baten en overlast. Juist doordat we nog aan het begin staan, biedt dit realisme de basis om ERTMS optimaal te implementeren en daarmee de basis te leggen voor een beter en innovatiever gebruik van het spoorsysteem."

Over de implementatie van ERTMS

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen