Openbaar rapport marktconsultatie Gele Vloot

19-04-2023
2936 keer bekeken

In 2022 schreef het MT Gele Vloot een marktconsultatie uit voor een ERTMS level 2-only oplossing voor de Gele Vloot. In totaal doorliepen negen partijen de selectieprocedure, uiteindelijk dienden drie partijen een oplossing in.

Soort bericht

Nieuws

Producten

Marktconsultatie

Groepen

Aannemers

In oktober 2022 schreef het MT Gele Vloot een marktconsultatie uit voor een ERTMS level 2-only oplossing voor de Gele Vloot. In totaal doorliepen negen partijen de selectieprocedure. Het openbare rapport met uitkomsten van de marktconsultatie is nu in te zien via TenderNed.

Proces marktconsultatie

De negen partijen werden eind vorig jaar uitgenodigd voor een kick-off van de marktconsultatie. Hier werden ze ge├»nformeerd over het doel van de hoofdvraag: hoe en tegen welke kosten kan de Gele Vloot geschikt worden gemaakt voor ERTMS-only? Het is nodig dat er uitsluitsel komt over deze vraag, zodat de infravervoerders een besluit kunnen nemen over het materieel. Ook werd benadrukt dat ProRail of de Programmadirectie eventuele oplossingen niet zelf gaan uitbestedenomdat zij de Gele Vloot niet beheren.

Openbaar rapport markconsultatie

In januari verzamelde en beantwoordde de Programmadirectie de vragen van de negen partijen naar aanleiding van de kick-off. Een selectie van de vragen en antwoorden is verwerkt in een rapport waarin ook de zeven hoofdconclusies uit de marktconsultatie worden gedeeld. Dit rapport is nu in te zien op TenderNed.

Bekijk het rapport op TenderNed

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen