16e voortgangsrapportage ERTMS gepubliceerd

04-05-2022

Vandaag is de 16e Voortgangsrapportage van het ERTMS programma gepubliceerd. Hierin blikken we terug op de vorderingen van en ontwikkelingen bij alle betrokken spoorpartijen van het laatste halfjaar van 2021.

Producten

Voortgangsrapportage

Groepen

IenW
Programmadirectie

Vandaag is de 16e Voortgangsrapportage van het ERTMS programma gepubliceerd. Hierin blikken we terug op de vorderingen van en ontwikkelingen bij alle betrokken spoorpartijen van het laatste halfjaar van 2021. In dit bericht lichten we de hoofdonderwerpen uit de rapportage toe. De link naar de kamerbrief en de volledige rapportage staat onderaan dit bericht.

Aanbestedingen

Nu het project richting de realisatiefase beweegt, lopen er verschillende aanbestedingen. ProRail gunde de opdracht voor ERTMS infrastructuur (Central Safety Systeem, CCS) aan ERTMS-leverancier Thales. Bij NS loopt de aanbesteding voor ombouw van de grootste intercityserie volgens planning, meer informatie hierover volgt in de volgende rapportage. Arriva meldde bij de provincie Limburg dat ombouw van het materieel voor traject Aken-Maastricht vertraging heeft opgelopen op twee verschillende ERTMS-functies. Om de continuïteit van het treinverkeer te bewaken, vraagt de staatssecretaris ontheffing aan voor deze twee ERTMS-functies.

Project Verbeterinitiatieven spoorgoederen

In juni 2020 schreef de staatssecretaris over de start van het project Verbeterinitiatieven spoorgoederen. Aanleiding hiervoor was dat investering in ERTMS vanuit de spoorgoederensector tot nu toe uitbleef. Sindsdien werkte de spoorgoederensector nauw samen met de programmadirectie met als resultaat het eindrapport Verbeterinitiatieven.

Inrichting proefbaanvak

Ook over een van de belangrijkste ontwikkeling in het programma werd gesproken: het proefbaanvak. Momenteel wordt de invulling van mogelijke terugvalopties onderzocht. In de volgende voortgangsrapportage informeert de staatssecretaris over de besluitvorming.

Alles lezen?

De brief van de Staatssecretaris en het volledige rapport zijn in te zien op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin lees je meer over aanbestedingen, het project verbeterinitiatieven spoorgoederen en alle ontwikkelingen die verder spelen in het programma.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen