Nieuw voorstel: testen, beproeven en proefbedrijf met ERTMS Only

10-05-2022

De Programmadirectie werkt aan een nieuw voorstel voor het testen en beproeven van ERTMS. Het oorspronkelijke plan om het proefbaanvak, Hanzelijn-Lelystad, een upgrade te geven naar ERTMS Level 2 Dual Signalling Baseline 2/NS ’54, heeft veel nadelen.

Soort bericht

Nieuws

Scope

Early deployment lijn
Noordelijke lijnen
Programmascope

Groepen

Programmadirectie

De Programmadirectie werkt aan een nieuw voorstel voor het testen en beproeven van ERTMS. Het oorspronkelijke plan om het proefbaanvak, Hanzelijn-Lelystad, een upgrade te geven naar ERTMS Level 2 Dual Signalling Baseline 2/NS ’54, heeft veel nadelen. Daarom wordt door het programma naar andere oplossingen gezocht. 

Het scenario om het proefbaanvak Hanzelijn-Lelystad in te richten met Level 2 Only,Baseline 3 lijkt erg kansrijk . Hiermee wordt het baanvak voorzien van het CSS-systeem zoals dat voor de overige baanvakken ook wordt aangelegd. Én er kunnen dan volledig representatieve (operationele) beproevingen worden uitgevoerd.

Een volgende kansrijke denkrichting is om het testen en beproeven op meerdere baanvakken uit te voeren. Met de toevoeging van de Noordelijke lijnen aan het programma in november 2021 ontstaat namelijk de mogelijkheid om de beproevingen geografisch te spreiden. De testen kunnen nu starten op de ‘Early Deployment Line’ Harlingen Haven – Leeuwarden waar als eerste een Level 2 Only baanvak beschikbaar komt. De belasting op de andere baanvakken door het testen neemt hiermee af. Na Harlingen Haven – Leeuwarden volgen de beproevingen op Hanzelijn – Lelystad en vervolgens nog (beperkt) op Roosendaal – Lage Zwaluwe. De overige baanvakken volgen daarna conform de uitrolstrategie van het programma.

In deze nieuw bedachte teststrategie wordt de complexiteit stap voor stap opgevoerd. Na indienststelling worden bij het volgende baanvak alleen testen en beproevingen gedaan die, op basis van de beschikbare systemen, infrastructuur of organisaties, op de eerdere baanvakken niet mogelijk waren.

Wat zijn de overige consequenties van het testen op ERTMS Only?

Voor het uitvoeren van deze teststrategie moet het baanvak een periode buiten gebruik worden genomen, dit levert hinder op. Het baanvak wordt tijdens een deel van de beproevingen al ingezet voor de commerciële dienstverlening aan reizigers en verladers (zie ook het kader onderaan dit artikel).

De karaktereigenschappen van de baanvakken bepalen de volgorde waarin de baanvakken worden getest. Op die manier zorgen we ervoor dat we ERTMS zorgvuldig en beheerst invoeren:

  1. Harlingen haven – Leeuwarden. Eén vervoerder, Arriva met lagere intensiteit. Enkelsporig baanvak zonder bovenleiding. Hier vinden o.a. de beproevingen voor processen van Verkeersleiding plaats.
  2. Hanzelijn – Lelystad, incl. opstelterrein. Dubbelsporig baanvak met bovenleiding met groot emplacement. De eerste beproevingen van de processen van NS en goederenvervoerders vinden hier plaats.
  3. Kijfhoek – Belgische grens (EKB). Verhoogde complexiteit met meerdere vervoerders, intensief goederenvervoer, meerdere grote emplacementen, eerste baanvak met overwegen..

Hierna volgen de overige baanvakken volgens de uitrolvolgorde van het programma.

Het voorstel is inmiddels binnen het programma besproken en positief ontvangen. NS, de goederenvervoerders en Arriva stellen wel nog een aantal voorwaarden aan deze wijzigingen. Die voorwaarden worden de komende periode met de betrokken partijen afgestemd en vastgelegd. Een laatste stap om het voorstel definitief uit te kunnen voeren is goedkeuring door de het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Nadat de infrastructuur is aangepast, technisch is getest en opgeleverd volgen de testen en beproevingen van het vervoersysteem onder ERTMS. Deze testen kennen verschillende fasen:

  • Testbedrijf: Integraal testen van het gewijzigde vervoersysteem. Deze testen worden uitgevoerd door speciaal opgeleide testers en vinden plaats zonder reizigers/lading.
  • Proefbedrijf: Integraal testen van het gewijzigde vervoersysteem. Deze testen worden uitgevoerd met reguliere gebruikers maar zonder reizigers/lading.
  • Commerciële Validatie: Testen van het gewijzigde vervoerssysteem. Deze testen worden uitgevoerd met reguliere gebruikers met reizigers/lading.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen