Europese Regelgeving over ERTMS in drie minuten

07-03-2022

European Rail Traffic Management System. De naam zegt het al. European! ERTMS is niet alleen de toekomst van het spoor in Nederland. Juist die van Europa. Dat betekent dat een deel van de besluitvorming over ERTMS in Europa plaatsvindt. En dat is best ingewikkeld.

Soort bericht

Achtergrond

Groepen

OKE
Programmadirectie

European Rail Traffic Management System. De naam zegt het al. European! ERTMS is niet alleen de toekomst van het spoor in Nederland. Juist die van Europa. Dat betekent dat een deel van de besluitvorming over ERTMS in Europa plaatsvindt. En dat is best ingewikkeld. 

Hoe dat zit, maken we graag helder. Het makkelijkste doen we dat met een filmpje. Daarin leggen we uit hoe de Europese regelgeving van ERTMS tot stand komt.

Het doel is om met ERTMS één treinbeveiligingssysteem in heel Europa te gebruiken. Gebruikers en treinen werken dan allemaal volgens dezelfde technieken en regels. De specificaties en regels die gebruikt worden in het Europese treinverkeer, zijn vastgelegd in TSI’s. Of Technical Specifications of Interoperability. De Europese Commissie geeft opdracht aan de ERA om de TSI’s te maken.

Elf TSI’s met twee voor ERTMS

Er zijn in totaal elf TSI’s. Voor ERTMS zijn er vooral twee van die elf belangrijk. Dat zijn de TSI OPE en de TSI CCS. De TSI OPE staat voor Operations and Traffic Management. Dit is een beschrijving van operationele gebruiksregels van de systemen. De TSI CCS gaat over Command Control and Signalling. Daarin staat een beschrijving van de technische functionaliteit van beveiligingssystemen. Als onderdeel van de TSI CCS zijn er subsets. Daarin staan de technische specificaties voor ERTMS.

Change requests

De voorstellen die de ERA voor de TSI’s en de Subsets doet, worden voorbereid en getoetst door verschillende vertegenwoordigers uit verschillende landen. Deze vertegenwoordigers in verschillende belangengroepen doen een check op de TSI’s en doen voorstellen voor veranderingen. Die voorstellen heten Change Requests

Veel vertegenwoordigers uit veel landen

Er zijn veel partijen die meewerken aan de TSI’s en aan de Subsets. In de praktijk zien we dat bepaalde partijen zich vooral met specifieke TSI’s bezighouden. Voor de TSI’s CCS zijn dat vooral de ERA, de ERTMS Users Group en UNISIG. Zij komen iedere maand samen in een vergadering van de ERA, de EECT. Voor de TSI OPE worden vooral veranderingen voorgesteld door de NSA’s, de vakbonden, de CER en de EIM.

Presenteren en goedkeuren

Alle ingediende Change requests die door de EECT worden verwerkt, worden door de ERA gepresenteerd aan de het Railway Interoperability and Safety Committee, oftwewel het RISC. In het RISC komen ook weer vertegenwoordigers uit veel verschillende landen samen. Het RISC doet de definitieve beoordeling van de TSI’s, waarna de Europese Commissie ze vaststelt. Na het vaststellen van een TSI, wordt deze gepubliceerd op de website van de Europese Commissie en de ERA.

Nu en in de toekomst samenwerken

Door te werken met belangengroepen weten de ERA en de Europese Commissie zeker dat in de TSI’s de inzichten van de eindgebruikers zijn meegenomen. Maar er zijn nog steeds onvolkomenheden te corrigeren en er worden nog steeds nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De hele spoorsector werkt samen om dit zorgvuldig te doen. Nu en in de toekomst.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen