Samenwerking bereikt belangrijke mijlpaal ERTMS

20-01-2022

In opdracht van ProRail heeft een unieke samenwerking tussen de ingenieurs van Arcadis, Movares, Sweco en Royal HaskoningDHV recentelijk het conceptontwerp van het treinbeveiliging- en besturingssysteem ERTMS van Kijfhoek naar Belgische grens opgeleverd.

Soort bericht

Nieuws

Groepen

Aannemers
ProRail

In opdracht van ProRail heeft een unieke samenwerking tussen de ingenieurs van Arcadis, Movares, Sweco en Royal HaskoningDHV recentelijk het conceptontwerp van het treinbeveiliging- en besturingssysteem ERTMS van Kijfhoek naar Belgische grens opgeleverd. 

Daarnaast is een zogenoemd Technisch Integraal Systeemontwerp uitgewerkt zodat ProRail op basis van deze informatie een weloverwogen projectbesluit kan nemen. Dit is een mijlpaal in een belangrijk traject.

Treinbeveiligingssysteem

ERTMS is de systeemsprong naar een nieuw Europees treinbeveiligings- en managementsysteem dat tot 2040 in heel Nederland wordt uitgerold. De ervaring die we nu opdoen is relevant om ook de latere projecten tot een succes te maken.

De huidige oplevering gaat niet alleen om treinbeveiliging, ook om integrale ontwerprapportages met daarin deelrapporten die betrekking hebben op de grote spoorse disciplines die binnen ERTMS spelen zoals het voedingssysteem en verbindingen. Daarnaast gaat het om het leveren van een belangrijke bijdrage in het integraal risicodossier dat alles te maken heeft met veiligheid, ecologie, vergunningen, duurzaamheid, verkeersanalyses, project- en programmamanagement.

Samenwerking

Projectmanager Tsjisse Sjaarda van Arcadis over de samenwerking en de mijlpaal: ‘Ik ben supertrots op de prestatie die we het afgelopen jaar hebben geleverd! Deze mijlpaal is een succes. Er komen meer belangrijke momenten tot uiteindelijk de eerste treinen op het traject Kijfhoek-Belgische grens onder ERTMS rijden. De samenwerking tussen alle partijen was fantastisch. Als het goed is, is dit traject over ongeveer vijf jaar gerealiseerd.’

Projectmanager Fred Kossen en senior consultant Michiel Veltman van Royal HaskoningDHV vullen aan: ‘Samen maken we het waar. De transitie naar ERTMS heeft vele uitdagingen en dat is niet alleen techniek. Juist door de krachten in de eigen organisatie én in de branche te bundelen blijkt deze opgave ook een verbindende succesfactor te zijn. De samenwerking is goed en geeft veel energie. Én, we doen dit niet voor onszelf, maar voor de gebruiker. Want met ERTMS rijden treinen veilig en sneller en maken we duurzaam Europees treinverkeer makkelijker.’

Unieke opgave

John van Langeveld en Jack Raats van Movares: ‘Met elkaar hebben we een heel belangrijke eerste mijlpaal bereikt in de uitrol van het grensverleggende treinbeveiligingssysteem ERTMS. Ook de komende jaren zijn de uitdagingen groot en zullen we samen veel nieuwe ERTMS-specifieke kennis en ervaringen opdoen, ook met de leverancier van het central safety system. Hier liggen prachtige, nieuwe uitdagingen voor onze mensen. Terugkijkend op 2021 kunnen wij alleen maar zeggen: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.’

Jelle Visser projectmanager rail & stations bij Sweco: ‘De gezamenlijke opgave is hier uniek. De tijdige oplevering van het RVTO en het TIS zijn de eerste bouwstenen van een bijzonder samenwerkingsverband. Een stevige fundatie voor de branche én de bureaus om ERTMS-projecten succesvol en tijdig te realiseren.’

René van der Haar projectmanager ProRail en Henrik Koelewijn Rail Systems Engineer bij ProRail: ‘De basis is gelegd, daar kunnen we allemaal supertrots op zijn. Wij zijn onder de indruk van de manier waarop de ingenieursbureaus hun kennis delen en elkaar versterken, hulde! Dit belooft veel goeds voor het vervolg, nu op weg naar de samenwerking met de CSS-leverancier en het aanbestedingsdossier voor de aannemer.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen