Dag van de Rail 2021 - In gesprek over internationale verbindingen

01-11-2021

In oktober 2021 vond de 14e editie van de Dag van de Rail plaats in het Huis der Provincie Gelderland. Het hoofdthema was in de lijn met het Europees jaar van het spoor: Oog op Europese ambities; nationaal en regionaal.

Soort bericht

Evenement

In oktober 2021 vond de 14e editie van de Dag van de Rail plaats in het Huis der Provincie Gelderland. Het hoofdthema was in de lijn met het Europees jaar van het spoor: Oog op Europese ambities; nationaal en regionaal.

ERTMS levert hierbij een belangrijke bijdrage omdat het grensoverschrijdend verkeer vergemakkelijkt. De huidige programmascope voorziet al in een aantal belangrijke aansluitingen met Duitsland en België. Vanaf 2030 zal ook de rest van Nederland stapsgewijs van ERTMS worden voorzien. De volgorde waarin is nog niet bekend. Hierbij speelt dat Nederland Europese verplichtingen heeft om op belangrijke internationale verbindingen, de zogenaamde TEN-T corridors ERTMS uit te rollen.

De uitrolvolgorde met focus op grensoverschrijdende verbindingen was dan ook het onderwerp van gesprek die André van Es van de Programmadirectie ERTMS in twee Ronde Tafel sessies tijdens de Dag van de Rail met de deelnemers aanging.

Uitkomst van deze rondes is dat de verbindingen richting Brussel, Parijs en London al goed geregeld zijn, in tegenstelling tot bestemmingen richting het Oosten en het Noorden.

Ter verbetering hiervan gaat de voorkeur als eerste uit naar een aansluiting van de Randstad richting Berlijn en Kopenhagen via Apeldoorn – Hengelo – Bad Bentheim (TEN-T North Sea - Baltic). Als tweede gaat de voorkeur uit om het ontbrekende deel Amsterdam – Utrecht – Zevenaar van de TENT-T Rhine – Alpine te realiseren.

Tot slot gaven de deelnemers hun voorkeur aan het traject Eindhoven – Maastricht – Luik. Dit is dan wel geen TEN-T corridor, maar het geeft wel een goede aansluiting van Zuid-Nederland op het Europese hogesnelheidsnetwerk.

André neemt deze uitkomst mee als input voor de ontwikkeling van de landelijke uitrol ERTMS vanaf 2030. Meer informatie over de Dag van de Rail vind je op de website

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen