15e voortgangsrapportage ERTMS gepubliceerd

11-10-2021
3181 keer bekeken

Vrijdag 1 oktober 2021 bood de Staatssecretaris de 15e voortgangsrapportage ERTMS aan bij de Tweede Kamer en is deze gepubliceerd. De belangrijkste mijlpalen in deze voortgangsrapportage gaan over het proefbaanvak en de voorgenomen toevoeging van de Noordelijke lijnen aan de scope van het Programma.

Producten

Voortgangsrapportage

Groepen

IenW
Programmadirectie

Vrijdag 1 oktober 2021 bood de Staatssecretaris de 15e voortgangsrapportage ERTMS aan bij de Tweede Kamer en is deze gepubliceerd. De belangrijkste mijlpalen in deze voortgangsrapportage gaan over het proefbaanvak en de voorgenomen toevoeging van de Noordelijke lijnen aan de scope van het Programma.

Het Programma ERTMS is volop in beweging. De belangrijkste aanbestedingstrajecten voor het materieel en de infrastructuur lopen. Maar omdat het programma tot 2030 duurt, staat nu nog veel in de steigers en zijn er nog zaken onzeker. De overstap naar ERTMS is een veranderopgave die de kernprocessen van de gehele sector raakt en waardoor alle partijen op een andere manier met elkaar moeten gaan samenwerken. Op dit moment zoekt het programma naar de beste oplossingen voor een aantal grootse uitdagingen, zoals de inrichting van het proefbaanvak.

Inrichting proefbaanvak

Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het programma is de inrichting van het proefbaanvak. De staatssecretaris schrijft in zijn brief aan de Kamer dat het in de praktijk niet haalbaar blijkt om zowel het oude als het nieuwe treinbeveiligingssysteem (ATB en ERTMS Baseline 3) naast elkaar in te bouwen op hetzelfde (proef)baanvak. Het komende halfjaar onderzoekt het programma wat er nodig is om het proefbaanvak met alleen ERTMS uit te rusten en wordt uitgezocht hoe er een terugvaloptie kan worden bepaald.

ERTMS op de noordelijke regionale lijnen

In mei 2021 schreven we al over het voorgenomen besluit de Noordelijke lijnen toe te voegen aan de scope van het programma. Deze vervroegde uitrol van ERTMS in de noordelijke provincies biedt verschillende voordelen. Zo kunnen we starten op een eenvoudig baanvak buiten de Randstad, wordt de Hanzelijn ontlast, verlaagt het risicoprofiel van het Programma ERTMS en voorkomen we een investering in verouderde technologie. Zo wordt het mogelijk in een eerder stadium, meer beheerst en in kleine stappen te leren. De definitieve besluitvorming over de toevoeging van de Noordelijke lijnen aan de programmascope volgt naar verwachting dit najaar.

Alles lezen?

De brief van de Staatssecretaris en het volledige rapport zijn in te zien op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierin lees je meer over de inrichting van het proefbaanvak, de toevoeging van de Noordelijke lijnen en alle ontwikkelingen die verder spelen in het programma.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen