SME’s: Daar komt ERTMS verder mee!

16-04-2021

In het Programma ERTMS staat de gebruiker voorop. Dat draagt namelijk bij aan een succesvolle implementatie van ERTMS. In het spoor is het gebruikelijk om ingenieurs alles te laten bedenken.

Soort bericht

Interview

Groepen

OKE

In het Programma ERTMS staat de gebruiker voorop. Dat draagt namelijk bij aan een succesvolle implementatie van ERTMS. In het spoor is het gebruikelijk om ingenieurs alles te laten bedenken.

Zij gaan uit van specificaties en eisen die nodig zijn om hogere betrouwbaarheid, betere veiligheid en meer capaciteit op het spoor te realiseren, en ze ontwerpen de werkprocessen die door gebruikers moeten worden uitgevoerd. Maar hoe weten we zeker dat ze ook echt uitvoerbaar zijn in de praktijk? Dat doen we door de kennis en ervaring in te schakelen van een belangrijke groep gebruikers: de machinisten.

Samenstelling van de gebruikersgroep

Al in een vroeg stadium is door het Programma ERTMS een groep met beoogde gebruikers van ERTMS samengesteld. Deze groep Subject Matter Experts, of kortweg SME’s, bestaat uit machinisten van verschillende vervoerders. Zo nemen een aantal NS machinisten, twee goederenmachinisten en een machinist van de gele vloot (vervoerende aannemers) deel. Deze machinisten hebben verschillende ervaringen met ERTMS, doordat ze op verschillende baanvakken met ERTMS werken. Naast de machinisten, schuiven ook treindienstleiders aan bij het gesprek. Dat zijn de Operationele Experts van ProRail Verkeersleiding: treindienstleiders die op verschillende verkeersleidingsposten in het land werken. Ze hebben in meer en mindere mate ervaringen hebben met ERTMS als beveiligingssysteem. Ze hebben veel ervaring en kennen de verkeersleidingsprocessen op hun duimpje. 

Ervaringsdeskundigen aan tafel

De toegevoegde waarde van de SME’s voor het programma ERTMS is groot. Deze gesprekspartners geven hun persoonlijke mening en visie als vakinhoudelijk- en ervaringsdeskundigen. In de onderlinge discussie komen alle aspecten binnen de vervoersketen aan bod. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende belangen en zorgen van de verschillende vervoerders. Dat gaat vaak in een zeer goede en humorvolle sfeer.

Toetsen van de uitvoerbaarheid

Een van de taken van de groep machinisten is het beoordelen van de uitvoerbaarheid van de ontworpen werkprocessen. Deze “toetsing op werkbaarheid” heeft plaatsgevonden op de eerste versie van de gebruikersprocessen ERTMS. Zowel de machinisten als de treindienstleiders hebben, samen en apart, de gebruikersprocessen beoordeeld en kregen informatie over de techniek en ontwerpkeuzes. Veel van de opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve versie van de gebruikersprocessen. 

Meer bekendheid ERTMS 

De SME’s helpen ook meer bekendheid te geven aan ERTMS. Zo deden ze dat bij NS met behulp van simulatoren, waarmee ze de verschillen tussen ERTMS en NS’54 met ATB-EG duidelijk maakten. Ook de gevolgen die de invoering van ERTMS heeft, werd helder door gebruik van een simulator. Tijdens het 170 jarig bestaan van de NS werkplaats in Haarlem hebben de SME’s demonstraties en uitleg gegeven over ERTMS aan alle geïnteresseerde bezoekers van dit evenement. 

Eenduidige regels en systeemanalyses

Naast software en een communicatiesysteem, is ERTMS ook een set van regels voor gebruikers. Daarin hebben de SME’s ook een rol. Zij maken eenduidige regels voor machinisten om met ERTMS treinen te rijden. De Operationeel experts van ProRail VL kijken met de SME’s mee, zodat zij inbreng hebben in de regels waar machinisten mee te maken hebben. Vanaf vorig jaar worden de SME’s betrokken bij de uitvoering van systeemanalyses. Deze analyses moeten voorspellen welke operationele consequenties de  ontwerpkeuzes voor het gebruik van ERTMS hebben.

Meedenken in ontwerpen

De SME’s worden regelmatig gevraagd om hun mening te geven over ontwerpen vanuit operationeel perspectief. Bijvoorbeeld de initiële ontwerpspecificaties van de STM-ATB. De NTC-ATB lay-out op de ERTMS DMI of infrastructuurontwerpen, zoals de ombouw van Venlo. Ook bij het rangeren zonder ERTMS zijn de ervaringen van de SME’s meegenomen.

Conclusie: noodzakelijke klankbordgroep

Na bijna 5 jaar werken met deze groep is het mij duidelijk geworden, dat het bestaan van een divers samengestelde en praktisch ingestelde klankbordgroep noodzakelijk is voor het opleveren van ontwerpen en producten voor een goed functionerend ERTMS vervoerssysteem. Voor de deelnemende machinisten en treindienstleiders is het een openbaring dat beide beroepsgroepen hetzelfde willen om het vervoersproces zo betrouwbaar en veilig mogelijk uit te voeren. Dat levert uiteindelijk een bijdrage aan de capaciteitsvergroting op het spoor. 

Edsel Geenjaar

P.s. De foto is genomen op het ERTMS Time to Connect congres in januari 2020......vóór coronatijd dus!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen