Edsel Geenjaar over de operationele regels ERTMS

25-06-2021
3071 keer bekeken

Volgens de Van Dale is de definitie van verkeer het zich bewegen of het vervoer van personen, voertuigen en goederen. Verkeersregels zijn dan logischerwijs alle afspraken daarover gelden. Maar als we het hebben over verkeersregels, denkt iedereen als eerste aan vervoer over de weg.

Soort bericht

Interview

Producten

Operationele regels

Groepen

OKE

Volgens de Van Dale is de definitie van verkeer het zich bewegen of het vervoer van personen, voertuigen en goederen. Verkeersregels zijn dan logischerwijs alle afspraken daarover gelden. Maar als we het hebben over verkeersregels, denkt iedereen als eerste aan vervoer over de weg. Terwijl ze ook gelden voor treinen. Edsel Geenjaar van het OKE legt ons uit hoe het zit en vertelt ons over de nieuwe term: Operationele Regels ERTMS.

Edsel, vertel. Als we spreken van regels, waar hebben we het dan over?

Edsel legt uit: “Als je in Nederland gebruik maakt van het spoor, gelden er regels. Die regels zijn afspraken over hoe hard je mag, hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties en welke handelingen je bijvoorbeeld moet verrichten wanneer de trein mag gaan rijden. Deze regels zijn voor alle gebruikers op het spoor gelijk, het maakt niet uit of je een goederentrein of een reizigerstrein bestuurt. De regels die gelden op de baanvakken waar ERTMS ligt of komt, noemden we de Verkeersregels ERTMS.

Hoe ziet zo’n vaste set van afspraken er dan uit?

“Precies daar wordt het ingewikkeld”, gaat Edsel verder. “Iedere vervoerder is vanuit de wet- en regelgeving verplicht een eigen handboek voor zijn machinisten te maken. Tegelijkertijd moeten al die machinisten zich in de basis wel aan dezelfde regels houden als het aankomt op gebruik van het spoor. Je zou dus kunnen zeggen dat er net zoveel handboeken als vervoerders zijn, die in verschillende documenten allemaal dezelfde regels uitleggen. Dat gebeurt in de huidige regelgeving al, maar geldt straks ook voor ERTMS level 2 baseline 3. De basis voor al die regels voor wat betreft de baanvakken met ERTMS gaan we samenvatten in één vaste set afspraken die we de Operationele Regels ERTMS noemen.”

Een nieuwe naam dus. Waarom is dat zo belangrijk?

“Kort gezegd omdat de oude term verwarrend is. Als je verkeersregels zegt, denken de meeste mensen aan regels in het autoverkeer. Terwijl automobilisten op de snelweg natuurlijk weinig met ERTMS van doen hebben. Om verwarring in de toekomst te voorkomen, moesten we op zoek naar een nieuwe term. Die nieuwe naam is Operationele Regels ERTMS geworden. Dat hebben we samen met verschillende stakeholders van het OKE gedaan.”

Edsel schetst hoe die zoektocht ongeveer verliep: “Regelgeving mochten we het niet noemen, omdat we geen wetgevende instantie zijn. Om die reden hebben we de nieuwe naam gebaseerd op de definitie die wordt gebruikt in de TSI OPE. Daarin heten de regels Operational Rules. Dat hebben we simpelweg vertaald en toegepast op ERTMS.

Nog even terug. Je zegt dat iedere vervoerder zelf een handboek moet maken voor zijn machinisten. Maar toch maakt het OKE nu één pakket met operationele regels voor ERTMS. Hoe zit dat?

“Het OKE is er voor iedere gebruiker van het spoor. Dat zijn de machinisten van de grote vervoerders, maar ook – juist – die van de kleinere vervoerders. Die kleinere vervoerders hebben vaak niet de middelen of de mankracht om dat net zo uitgebreid op te pakken als een NS of een DB Cargo. Om hen op weg te helpen, maakt het OKE samen met mensen uit de praktijk een pakket waar zij hun informatie uit kunnen halen.”

“Maar daar blijft het niet bij”, sluit Edsel af. “Zodra de Operationele Regels ERTMS eenmaal op papier staan, is het werk nog niet gedaan. Als ERTMS level 2 baseline 3 eenmaal in gebruik is, gaan we nog steeds graag met mensen uit de praktijk in gesprek om foutjes op te sporen, verbeterslagen te maken en de brondocumenten te beheren."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen