OKE licht Vakbekwaamheidseisen ERTMS toe in SpoorPro TV

28-09-2020

Woensdag 22 september was Arjo van Loo namens het OKE te gast bij SpoorPro TV om een toelichting te geven op het hoe en waarom van de landelijke vakbekwaamheidseisen ERTMS.

Woensdag 22 september was Arjo van Loo namens het OKE te gast bij SpoorPro TV om een toelichting te geven op het hoe en waarom van de landelijke vakbekwaamheidseisen ERTMS.

Vervoerders en opleidingsbedrijven hebben onder regie van het Operationeel Kenniscentrum ERTMS (OKE) gezamenlijk vakbekwaamheidseisen ERTMS voor de machinist vastgesteld. Deze eisen zijn een belangrijke basis voor het maken van opleidingen. Hierin is vastgelegd wat een machinist moet leren, begrijpen en kunnen om zijn werk goed en veilig uit te voeren. Tot voor kort ontbrak het binnen de Nederlandse spoorsector aan afspraken hierover. Binnen enkele jaren worden vrijwel alle 7000 machinisten in Nederland opgeleid of bijgeschoold om te kunnen rijden met ERTMS. De voorbereidingen voor de opleidingen zijn inmiddels in volle gang. Het interview met Arjo van Loo kun je hier terugkijken. 

De landelijke vakbekwaamheidseisen ERTMS voor machinisten tref je hieronder.

Vakbekwaamheidseisen machinist:

“De basis van beroepskennis en -kunde waarover elke machinist dient te beschikken: de kwaliteitseisen voor het beroep van machinist op basis van de visie en het ambitieniveau van de vervoerder en waarbij minimaal voldaan wordt aan het wettelijk vereiste niveau en de inhoud van deze brancheafspraak. Deze vakbekwaamheid komt mede tot uiting in het veilig (rij-)gedrag van de machinist.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen