Eerste themabijeenkomst OKE over simulatie geslaagd

Sebastiaan Meijer over simulatoren bij ERTMS
06-05-2021
4614 keer bekeken

Vrijdag 23 april 2021 organiseerde het OKE een themabijeenkomst met als onderwerp ‘Simulatie en ERTMS’. Daarin stond de vraag centraal welke simulatoren bijdragen aan een succesvolle implementatie van ERTMS.

Soort bericht

Themabijeenkomst

Groepen

OKE

Vrijdag 23 april 2021 organiseerde het OKE een themabijeenkomst met als onderwerp ‘Simulatie en ERTMS’. Daarin stond de vraag centraal welke simulatoren bijdragen aan een succesvolle implementatie van ERTMS.

Veertig deelnemers zaten vrijdag 23 april in de online startblokken voor de eerste themabijeenkomst. Acht sprekers vertelden over de rol van simulatoren en gaven een kijkje in hoe de simulatoren werken en waar de meerwaarde zit.

Keuze simulator

Sebastiaan Meijer, hoogleraar Healthcare Logistics aan de Universiteit van Stockholm, trapte de bijeenkomst af. Sebastiaan was vanuit zijn vorige functie bij de TU Delft nauw betrokken bij de introductie van serious gaming voor het beproeven van nieuwe dienstregelingen. Hij liet zien dat er veel te kiezen valt als het gaat om simulatie en dat de keuze vooral wordt bepaald door de vraag die met simulatie beantwoord dient te worden.

Migratiedeelstappen en het V-model

Jan van Oostveen, testmanager van het ERTMS programma, lichtte het ontwerp- en bouwproces van ERTMS toe. De implementatie van ERTMS is opgedeeld in meer dan vijftig migratiedeelstappen. Bij iedere stap wordt een proces doorlopen van ontwerp naar oplevering volgens het zogeheten V-model.

De ‘linkerpoot’ van het V-model beschrijft het ontwerpproces, waarbij zich vraagstukken voordoen als: “Is dit ontwerp realiseerbaar?” of “Kunnen gebruikers hiermee overweg?”. Bij het beantwoorden van deze vragen kunnen simulatoren veel onzekerheden wegnemen.

De ‘rechterpoot’ van de V gaat over bouwen, testen en opleiden: ook hier kunnen simulatoren worden ingezet om het proces te versnellen en de kwaliteit van de implementatie te verbeteren.

Demo van vijf simulatoren

Na de presentaties van Meijer en Van Oostveen werden in break-out-sessies vijf verschillende simulatoren gedemonstreerd. Rode draad vormde de vraag: welke simulatoren hebben we nodig bij de implementatie van ERTMS? Het V-model vormde daarbij een handig aanknopingspunt.

Drie simulatoren horen thuis bij het ontwerpproces, dat is de linkerkant van de V:

  1. Jelle van Luipen en Emdzad Sehic van ProRail lieten een simulator zien die behulpzaam kan zijn bij het oplossen van vraagstukken om bedieningsinterfaces voor ERTMS te ontwikkelen. Hoe een ontwerp uitpakt wordt zichtbaar in een gesimuleerde treindienstleider- en machinistenomgeving.
  2. Jehudi Blom, adviseur bij het OKE, demonstreerde een Proof of Concept waarbij twee simulatoren (Corys en Bits) worden gekoppeld om treindienstleider en machinist gezamenlijk nieuwe gebruikersprocessen te laten ervaren en te beproeven op werkbaarheid. In deze omgeving gaan de toekomstige gebruikers dus daadwerkelijk met elkaar aan de slag. De ambitie is om deze omgeving dit jaar nog op te leveren.
  3. De ERSA-simulator biedt weer andere mogelijkheden. Door het baanontwerp in de simulator na te bouwen, kunnen de effecten inzichtelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld; liggen de juiste balises op de goede plek en pakt het ontwerp uit zoals ik het bedoeld had?  De demo werd gegeven door ERSA-ontwikkelaar Patrick Deutsch.

Aan de rechterkant van de V zagen we twee demonstraties:

  1. Niki Janssens is een ontwikkelaar van opleidingen voor de Belgische Spoorwegen: NMBS. Hij liet zien dat NMBS meerdere simulatoren beschikbaar heeft voor verschillende opleidingsdoelen. Niki deelde ook veel tips en tricks, zoals het belang te voorkomen dat opleidingssimulatoren te veel lijken op bestaande baanvakken. Dat roept reacties op dat de simulator niet klopt, waardoor dit onnodig afleidt van het lesdoel.
  2. Berry Tuin van Movares gaf een presentatie over de opleidingssimulator voor machinisten die Movares ontwikkeld heeft. Heel interessant is de mogelijkheid om lesscenario’s te kunnen samenstellen . Er is in deze simulator veel aandacht gegeven aan realistisch treingedrag en weergave van de omgeving waarin gereden wordt.

Tevreden terugkijken

Veertig spoormedewerkers uit verschillende organisaties en afdelingen, zoals opleiding, human factors, innovatie en techniek namen deel aan de sessie. In de plenaire afronding kwam naar voren dat de sessie bijdroeg aan een scherpere kijk op de toepassing van simulatie bij de uitrol van ERTMS. Sebastiaan Meijer deelde zijn waarneming dat de spoorsector de afgelopen 10 jaar grote stappen heeft gezet in het gericht toepassen van simulaties.

Aanmelden voor de volgende bijeenkomst

De eerstvolgende themabijeenkomst staat ook al gepland. Op vrijdag 25 juni 2021 praten we verder over de regelgeving rondom ERTMS. Aanmelden kan door een bericht te sturen naar oke@prorail.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen