Monitoringsinstrument doelen ERTMS klaar voor gebruik

30-09-2015
532 keer bekeken

In een eerdere nieuwsbrief hebben we gemeld dat het programma ERTMS een monitoringstool ontwikkelt om te meten in hoeverre de gestelde doelen worden bereikt: veiligheid, interoperabiliteit, betrouwbaarheid, snelheid en capaciteit.

Deze monitoringstool is inmiddels opgezet. Het monitoringskader bestaat uit een set van indicatoren die de effecten op de hoofddoelen meet op zowel systeemprestaties (intermediate outcome) als effecten voor reizigers en verladers (final outcome). Het monitoringsinstrument maakt een rekenslag tussen de systeemprestaties en effecten voor reizigers en verladers op baanvakniveau.

De effecten op de vijf hoofddoelen zullen ten opzichte van de voorkeursbeslissing worden gemonitord. Bovendien zal de tool gebruikt worden voor het ondersteunen van ontwerpbeslissingen. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de effecten van functionele eisen op de doelen van het programma.

Wanneer inhoudelijke documenten die mogelijk impact hebben op de beoogde effecten worden vastgesteld binnen het programma, kan er een doorrekening gemaakt worden van het monitoringskader. Dit zal in ieder geval bij de projectbeslissing plaatsvinden.

Wat wordt er precies gemeten?

Systeemindicatoren geven de beoogde effecten aan voor het systeem (zoals opvolgtijden en STS-passages) terwijl doelindicatoren de effecten voor reizigers en verladers aangeven (reistijdwinst en vermindering van slachtoffers).

In onderstaande tabel zijn de indicatoren waarover de monitoring plaats zal vinden weergegeven.

Effecten per jaar in zichtjaar 2028 Systeemindicator Doelindicator
Veiligheid STS-passages[1] FWSI[2] a.g.v. STS passages
Interoperabiliteit Aantal grensoverschrijdende personentreindiensten met ERTMS als % van totaal Percentage grensoverschrijdende personen vervoerd in personentreinen met ERTMS (%)
  Aantal grensoverschrijdende goederentreinpaden met ERTMS als % van totaal Percentage grensoverschrijdende goederen vervoerd in treinen met ERTMS (%)
Betrouwbaarheid Stabiliteit van de dienstregeling Reizigers verliesuren a.g.v. instabiele dienstregeling
Snelheid Rijtijd treinen met ERTMS (gewogen naar type en baanvak) Reistijden reizigers
Capaciteit Vermindering opvolg- en overkruistijden (gewogen naar knooppunten) Is onderdeel van reistijden reizigers (zie snelheid)

 


[1] STS passage staat voor Stop Tonend Sein passage. Onder ERTMS Level 2 wordt dit vertaald naar een ‘Einde MA passage’.
[2] FWSI staat voor Fatal Weighted Serious Injures en is een indicator dat ook gehanteerd wordt in de derde kadernota railveiligheid.

Gelet op het werken van ‘grof naar fijn’ ofwel het feit dat er steeds meer detailinformatie over de scope van het programma ERTMS beschikbaar komt, kan het kader en de bijbehorende rekenwijze aangepast worden. Eventuele grote aanpassingen zullen bij de monitoring altijd worden beschreven.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen