Monitoringsinstrument doelen ERTMS klaar voor gebruik

30-09-2015
49 keer bekeken

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over ERTMS in Nederland? We zetten het voor je op een rijtje.

In een eerdere nieuwsbrief hebben we gemeld dat het programma ERTMS een monitoringstool ontwikkelt om te meten in hoeverre de gestelde doelen worden bereikt: veiligheid, interoperabiliteit, betrouwbaarheid, snelheid en capaciteit.

Deze monitoringstool is inmiddels opgezet. Het monitoringskader bestaat uit een set van indicatoren die de effecten op de hoofddoelen meet op zowel systeemprestaties (intermediate outcome) als effecten voor reizigers en verladers (final outcome). Het monitoringsinstrument maakt een rekenslag tussen de systeemprestaties en effecten voor reizigers en verladers op baanvakniveau.

De effecten op de vijf hoofddoelen zullen ten opzichte van de voorkeursbeslissing worden gemonitord. Bovendien zal de tool gebruikt worden voor het ondersteunen van ontwerpbeslissingen. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de effecten van functionele eisen op de doelen van het programma.

Wanneer inhoudelijke documenten die mogelijk impact hebben op de beoogde effecten worden vastgesteld binnen het programma, kan er een doorrekening gemaakt worden van het monitoringskader. Dit zal in ieder geval bij de projectbeslissing plaatsvinden.

Wat wordt er precies gemeten?

Systeemindicatoren geven de beoogde effecten aan voor het systeem (zoals opvolgtijden en STS-passages) terwijl doelindicatoren de effecten voor reizigers en verladers aangeven (reistijdwinst en vermindering van slachtoffers).

In onderstaande tabel zijn de indicatoren waarover de monitoring plaats zal vinden weergegeven.

Effecten per jaar in zichtjaar 2028 Systeemindicator Doelindicator
Veiligheid STS-passages[1] FWSI[2] a.g.v. STS passages
Interoperabiliteit Aantal grensoverschrijdende personentreindiensten met ERTMS als % van totaal Percentage grensoverschrijdende personen vervoerd in personentreinen met ERTMS (%)
  Aantal grensoverschrijdende goederentreinpaden met ERTMS als % van totaal Percentage grensoverschrijdende goederen vervoerd in treinen met ERTMS (%)
Betrouwbaarheid Stabiliteit van de dienstregeling Reizigers verliesuren a.g.v. instabiele dienstregeling
Snelheid Rijtijd treinen met ERTMS (gewogen naar type en baanvak) Reistijden reizigers
Capaciteit Vermindering opvolg- en overkruistijden (gewogen naar knooppunten) Is onderdeel van reistijden reizigers (zie snelheid)

 


[1] STS passage staat voor Stop Tonend Sein passage. Onder ERTMS Level 2 wordt dit vertaald naar een ‘Einde MA passage’.
[2] FWSI staat voor Fatal Weighted Serious Injures en is een indicator dat ook gehanteerd wordt in de derde kadernota railveiligheid.

Gelet op het werken van ‘grof naar fijn’ ofwel het feit dat er steeds meer detailinformatie over de scope van het programma ERTMS beschikbaar komt, kan het kader en de bijbehorende rekenwijze aangepast worden. Eventuele grote aanpassingen zullen bij de monitoring altijd worden beschreven.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.