Voorlopige keuze eerste traject met ERTMS: Kijfhoek-Belgische grens

01-10-2015
916 keer bekeken

De verbinding tussen Kijfhoek en de Belgische grens lijkt het meest logische traject om als eerste van ERTMS te voorzien.

Belangrijkste argument is dat er voor dit tracé Europese afspraken zijn gemaakt: het is onderdeel van het zogenaamde Trans-European Netwerk (TEN). Via deze lijn wordt de haven van Antwerpen middels ERTMS aangesloten op de Betuweroute. Daarom heeft het de voorkeur dit traject snel om te bouwen. De Belgen zullen hun deel van het tracé voor 2020 gereed hebben.

Een ander belangrijk criterium is dat het waarschijnlijk mogelijk is om in 2020 het NS-materieel op dit traject geschikt te maken voor ERTMS. Slechts een deel van het totaal aantal treinen van NS moet hiervoor worden omgebouwd. Voor andere trajecten in de Randstad is dat moeilijker. Ook speelt mee dat voor andere trajecten veel meer machinisten moeten worden opgeleid. Voor Kijfhoek- Belgische grens volstaat het om een deel van de NS-machinisten op te leiden.

Tenslotte beschikt dit tracé over alle relevante (ERTMS) functionaliteiten, zonder dat het een zeer drukke en complexe lijn is. Het bevat geen heel grote emplacementen zoals Rotterdam, Utrecht of Amsterdam. De emplacementen van Dordrecht en Roosendaal zijn middelgroot.

Om al deze redenen is Kijfhoek – Roosendaal gekozen. Het uitwerken van het eerste traject is een uitdagende klus. Er zullen veel tests en analyses aan vooraf gaan voordat de baan van ERTMS voorzien zal zijn en treinen daadwerkelijk met ERTMS zullen rijden.

De komende periode worden de plannen rondom dit eerste traject verder uitgewerkt en worden ook belangrijke stakeholders als goederenvervoerders en regionale vervoerder Arriva betrokken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen