Programma ERTMS krijgt meer tijd

14-01-2016
576 keer bekeken

Afgelopen maand was het programma ERTMS in het nieuws. De aanleiding was een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Sharon Dijksma. In de brief kondigt de staatssecretaris aan dat het programma meer tijd krijgt voor de voorbereiding van de uitrol van ERTMS in Nederland.

Ook heeft zij aangegeven gezien de acute opgave voor de problematiek bijvoorbeeld die rondom Schiphol, op zoek te zijn naar financiële middelen door de financiële reserveringen voor spoorprojecten, waaronder ook bij het programma ERTMS.

Hier zijn drie redenen voor.  Allereerst heeft de Europese Commissie aangegeven de planning voor de uitrol van ERTMS tot 2030 te gaan herzien. Daarnaast is het van belang dat het programma de aanbevelingen van de Fyra enquête meeneemt in de uitwerking.  Ook is geconstateerd dat de programmabeheersing nog niet op orde is en geeft het recent gestarte programmabeheersingsteam aan dat voor het opleveren van kwalitatief goede producten, inclusief ordentelijke besluitvorming en in goede afstemming met stakeholders, meer tijd benodigd is.  

Daarnaast heeft de staatssecretaris gevraagd de uitrol strategie nog eens zorgvuldig te bezien.  Hiertoe is door het Programma een kernteam gevormd dat, in afstemming met het Ministerie Infrastructuur en Milieu, gaat werken aan een nieuw integraal beeld bij de uitrol waarbij rekening wordt gehouden met actuele ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten ten aanzien van de Voorkeursbeslissing in 2014. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de geografische uitrol, Europese ontwikkelingen en wordt ook de inbreng van stakeholders betrokken. Uiteindelijk worden een aantal uitrol scenario ’s gepresenteerd aan de hand waarvan besluitvorming, naar verwachting in de zomer, kan plaatsvinden. Daarbij zullen ook de mogelijkheden worden bezien om middelen in de huidige budgetperiode tot 2028 vrij te spelen.

Wat precies de consequenties hier van zijn voor het budget en de uitrol wordt pas duidelijk als over een paar maanden de uitrolstrategie is bepaald.  Overigens schrijft de staatssecretaris ook in haar brief dat de uitrol van ERTMS een kabinetsbesluit is, van belang is voor het spoor in Nederland en niet ter discussie staat.

Zie voor meer informatie de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer.

Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met het programma ERTMS via info@ertms-nl.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen