Interview Wim Fabries: consultatie concept aanbesteding- en contracteringstrategie programma ERTMS

29-04-2016
1831 keer bekeken

Wim Fabries: "Wat vinden onze stakeholders en marktpartijen van de concept ACS? Dit is de gelegenheid om mee te denken!"

Kun je kort uitleggen wat ERTMS inhoudt?

Een werkend ERTMS-systeem bestaat uit verschillende onderdelen, die deels in de treinen en deels aan de walzijde (bijvoorbeeld bij de verkeersleiding) of in de infrastructuur (bij het spoor zelf) moeten worden ingebouwd. Anders dan bij het huidige systeem, ATB eerste generatie (ATB-EG), wordt bij ERTMS de veiligheid ook onder de 40 km/h bewaakt en wordt niet alleen gecontroleerd óf een trein remt voor een geel of rood sein, maar ook of de trein hard genoeg remt. ERTMS zorgt voor een verder verbeterde veiligheid en interoperabiliteit en het biedt ook kansen op het gebied van snelheid, capaciteit en betrouwbaarheid. ERTMS is één samenhangend systeem, een combinatie van software en hardware componenten. ERTMS zal zowel in de trein als in de baan worden ingebouwd. Al deze componenten moeten naadloos met elkaar gaan communiceren en in het bestaande spoorsysteem passen.

Waarom wordt er een aanbesteding- en contracteringstrategie opgesteld?

Het programma ERTMS heeft een concept integrale aanbesteding- en contracteringstrategie (ACS) opgesteld, om te zorgen dat alle aankopen, samenhang en samenwerking die nodig zijn voor één samenhangend spoorsysteem met ERTMS vooraf zorgvuldig zijn uitgewerkt. Het opstellen van een ACS voor een programma als ERTMS is belangrijk. Allereerst gaat het om veel geld, namelijk € 2,58 miljard. Verder betreft het de vervanging van een beveiligingssysteem in een bestaand spoorsysteem. Daar moeten de reizigers en verladers zo weinig mogelijk last van hebben. De aanbesteding- en contracteringstrategie beschrijft de manier waarop het programma, in samenspraak met o.a. materieeleigenaren, vervoerders en marktpartijen tot deze uitwerking is gekomen met het oog op een gezonde marktspanning. Daarvoor zijn marktconsultatie- en stakeholderbijeenkomsten gehouden. De verslagen van de marktconsultatie zijn te vinden op de website ertms-nl.nl. De ACS is geen eindstation, maar een overkoepelend en richtinggevend kader voor de uitwerking van de contracteringsplannen voor infrastructuur en materieel.

Waarom legt het programma ERTMS de concept aanbesteding- en contracteringstrategie voor aan haar stakeholders en marktpartijen?

Ik vind het belangrijk om een strategie vanuit meerdere gezichtspunten te bekijken. Deze ACS is een conceptversie en ik wil graag dat marktpartijen, vervoerders, materieeleigenaren en andere stakeholders meedenken en verbeterpunten aan kunnen geven, zodat de ACS, waar nodig, nog een slag verbeterd kan worden. Ik wil vooral graag weten of men zich kan vinden in de genoemde voorkeursopties. Dit zijn keuzes die het programma in de aanbesteding en contractering wil maken.

Zijn dit de juiste voorkeursopties?

Om de voorkeursopties te toetsen is de concept ACS op TenderNed en op de website van het programma ERTMS geplaatst. Een reactie kan tot 16 mei 2016 per mail gestuurd worden naar info@ertms-nl.nl.

Wat doet het programma er mee?

Het programma zal de ingestuurde antwoorden zorgvuldig bekijken en er een algemeen beeld uit destilleren. Waar nodig scherpen we de conceptversie van de ACS aan op basis van de inzichten uit deze consultatie. De ACS wordt vervolgens voorgelegd aan de staatssecretaris  van Infrastructuur en Milieu. Deze zal vervolgens de ACS vaststellen en aan de Tweede Kamer zenden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen