Aankondiging tweede marktconsultatie programma ERTMS

24-05-2016
1862 keer bekeken

Tweede marktconsultatie programma ERTMS.

Per vandaag worden marktpartijen uitgenodigd om te reageren op het tweede marktconsultatiedocument van het programma ERTMS. Deze marktconsultatie volgt op de marktconsultatie ERTMS die in de tweede helft van 2015 is gehouden. De tweede marktconsultatie gaat over een aantal onderwerpen ten aanzien van het materieel, waaronder ook GSM-R.

Het programma ERTMS vraagt inhoudelijk deskundige marktpartijen hun visie te geven op deze onderwerpen middels een aantal vragen. De reacties kunnen worden gebruikt ter toetsing of ter onderbouwing bij de afwegingen op deze onderwerpen.

Proces

De marktpartijen kunnen schriftelijk  reageren via het e-mailadres van het programma: marktconsultaties@ERTMS-nl.nl.

Op basis van de reacties zal een aantal inhoudelijk deskundige marktpartijen worden uitgenodigd voor verdiepende gesprekken. Deze gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden conform onderstaande planning. Het resultaat van deze marktconsultatie zal op hoofdlijnen in een (geanonimiseerd) verslag door het programma ERTMS openbaar worden gemaakt op de website.

Beoogde planning

DATA                                                     ACTIVITEIT

24 mei 2016

Publicatie van marktconsulatiedocument van tweede marktconsultatie met vragen over materieel

uiterlijk 13 juni 2016

voor 9.00 uur

Reactie termijn voor inzenden antwoorden door deskundige marktpartijen aan het programma via marktconsultaties@ertms-nl.nl

uiterlijk 16 juni

Eventuele uitnodiging voor het voeren van individueel gesprek

 

20 juni tot en met 1 juli 2016

Ruimte voor het voeren van individuele gesprekken met marktpartijen, op uitnodiging van het programma ERTMS

 

Vertrouwelijkheid

Het programma ERTMS gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en dient het ‘level playing field’ te waarborgen. Het programma ERTMS heeft spelregels opgesteld die onder andere toezien op de wijze waarop omgegaan wordt met de van marktpartijen verkregen informatie. Deze spelregels zijn in het marktconsultatiedocument opgenomen.

Deelname

Het programma ERTMS vindt het belangrijk om concrete informatie te verkrijgen van marktpartijen. De te consulteren onderwerpen zijn uiteenlopend van aard en vragen om verschillende inhoudelijke expertise. Het programma ERTMS verzoekt  daarom alleen de marktpartijen die inhoudelijk deskundig zijn te reageren.

Het programma ERTMS behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovenstaande voornemens.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen