Achtste voortgangrapportage ERTMS gepubliceerd

28-05-2018

Maandag 28 mei is de achtste voortgangsrapportage ERTMS gepubliceerd, welke rapporteert over de periode 01 juli – 31 december 2017.

2018 staat vooral in het teken van het toetsen, finaliseren van de aanpak en het optimaliseren van een doelmatige en tijdige uitrol. Het Programma ERTMS heeft de documenten die ten grondslag liggen aan de Programmabeslissing in februari opgeleverd. Inmiddels zijn ook de (externe) eerste toetsen gestart.

Focus ligt nu op het afronden van de Planuitwerkingsfase. Tegelijkertijd geeft de Staatssecretaris aan zich zorgvuldig te willen voorbereiden op de realisatiefase. In haar begeleidende brief aan de Kamer meldt ze dit en licht ze een aantal van de onderwerpen uit de voortgangsrapportage toe.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen