Achtste voortgangrapportage ERTMS gepubliceerd

May 28, 2018

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over ERTMS in Nederland? We zetten het voor je op een rijtje.

Maandag 28 mei is de achtste voortgangsrapportage ERTMS gepubliceerd, welke rapporteert over de periode 01 juli – 31 december 2017.

2018 staat vooral in het teken van het toetsen, finaliseren van de aanpak en het optimaliseren van een doelmatige en tijdige uitrol. Het Programma ERTMS heeft de documenten die ten grondslag liggen aan de Programmabeslissing in februari opgeleverd. Inmiddels zijn ook de (externe) eerste toetsen gestart.

Focus ligt nu op het afronden van de Planuitwerkingsfase. Tegelijkertijd geeft de Staatssecretaris aan zich zorgvuldig te willen voorbereiden op de realisatiefase. In haar begeleidende brief aan de Kamer meldt ze dit en licht ze een aantal van de onderwerpen uit de voortgangsrapportage toe.

Images

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.