Publicatie programmadocumenten ERTMS

July 30, 2019

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over ERTMS in Nederland? We zetten het voor je op een rijtje.

Onlangs is een aantal documenten uit het ERTMS-programma per abuis online vindbaar geweest via de website van het programma.

De documenten zijn een aantal keer gedownload. Hierdoor kan het gelijke speelveld bij aanbestedingen in het kader van de realisatie van ERTMS zijn verstoord. Om die eventuele ongelijkheid te herstellen zijn de betreffende documenten toegevoegd aan de andere documenten die onderdeel zijn van het Dossier Programmabeslissing. Privacy- en bedrijfsinformatie in de stukken zijn hierbij geanonimiseerd.

Indien u als belanghebbende / marktpartij van mening bent dat u of uw onderneming ondanks het alsnog openbaar maken van deze documenten benadeeld bent in de voorbereiding van eventuele verwervingstrajecten in het kader van ERTMS, kunt u hierover met bekwame spoed een klacht indienen via loket.ertms@prorail.nl. Bij het uitblijven van tijdig ingediende klachten wordt ervan uitgegaan dat het gelijke speelveld niet is verstoord.

Ga naar Dossier Programmabeslissing.

Images

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.