Stand van zaken trajecten STM – update

02-09-2019

In aansluiting op de berichtgeving via deze site op 2 augustus j.l., informeert de programmadirectie ERTMS hierbij dat gekozen is voor het traject inhoudende een door het programma ontwikkelde STM-blauwdruk en prototype.

Dit traject leidt zoals reeds gecommuniceerd tot een ontwerp, vastgelegd in een blauwdruk (ontwerpdocumentatie + specificatie + coding + tooling) en een prototype. De blauwdruk en het prototype kunnen te zijner tijd tegen gelijke condities en prijs worden aangeboden aan elke partij die hierom verzoekt.

Aan de bij de Europese aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling en levering van een STM-ATBEG betrokken partijen is medegedeeld dat de aanbestedingsprocedure is afgebroken omdat is gekozen voor de door het programma ontwikkelde STM-blauwdruk. De bezwaartermijn voor betrokken partijen om tegen het afbreken van voornoemde aanbestedingsprocedure op te komen loopt nog.

Over de nadere uitwerking van dit traject, alsook de daarmee gemoeide planning, ontvangt u nader bericht zodra we hierover meer duidelijkheid hebben.

Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze stellen via loket.ertms@prorail.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen