Stand van zaken trajecten STM – update

September 02, 2019

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over ERTMS in Nederland? We zetten het voor je op een rijtje.

In aansluiting op de berichtgeving via deze site op 2 augustus j.l., informeert de programmadirectie ERTMS hierbij dat gekozen is voor het traject inhoudende een door het programma ontwikkelde STM-blauwdruk en prototype.

Dit traject leidt zoals reeds gecommuniceerd tot een ontwerp, vastgelegd in een blauwdruk (ontwerpdocumentatie + specificatie + coding + tooling) en een prototype. De blauwdruk en het prototype kunnen te zijner tijd tegen gelijke condities en prijs worden aangeboden aan elke partij die hierom verzoekt.

Aan de bij de Europese aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling en levering van een STM-ATBEG betrokken partijen is medegedeeld dat de aanbestedingsprocedure is afgebroken omdat is gekozen voor de door het programma ontwikkelde STM-blauwdruk. De bezwaartermijn voor betrokken partijen om tegen het afbreken van voornoemde aanbestedingsprocedure op te komen loopt nog.

Over de nadere uitwerking van dit traject, alsook de daarmee gemoeide planning, ontvangt u nader bericht zodra we hierover meer duidelijkheid hebben.

Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze stellen via loket.ertms@prorail.nl.

Images

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.