Stand van zaken trajecten STM – update-2

November 07, 2019

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over ERTMS in Nederland? We zetten het voor je op een rijtje.

In aansluiting op de berichtgeving via deze site op 2 september j.l., informeert de programmadirectie ERTMS hierbij over het beschikbaar komen van de STM-ATBEG/Vv.

Het programma ERTMS is voornemens om de door haar ontwikkelde STM-ATBEG/Vv onder licentie [gebruiksrecht] beschikbaar te stellen aan iedere partij die daarom verzoekt. Partijen kunnen onder andere zijn: Spoorwegondernemers, Materieeleigenaren of ERTMS-Leveranciers.

De licentie zal non-discriminatoir en niet-exclusief, tegen een nog vast te stellen prijs worden aangeboden door ProRail. De licentie wordt verstrekt in de vorm van een contractueel vastgelegd gebruiksrecht van de blauwdruk.

De licentie betreft het onder voorwaarden mogen gebruiken van de blauwdruk (ontwerpdocumentatie + specificatie + coding + tooling) en een prototype. Met behulp van deze licentie kan de betreffende partij een STM-ATB-EG/Vv maken of laten maken. Uitgangspunt is dat de blauwdruk een gecertificeerd ontwerp betreft. ProRail zal echter geen garanties geven ten aanzien van de blauwdruk, noch aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik daarvan.

De partij die gebruik maakt van deze licentie is zelf verantwoordelijk voor het (laten) maken van een STM-ATBEG/Vv en integratie en gebruik ervan in het Materieel evenals de daarop volgende toelating. Dit geldt eveneens voor het beheer, onderhoud en foutherstel van de STM-ATBEG/Vv. De licentie laat de ruimte om onder eigen verantwoordelijkheid de STM-ATBEG/Vv door te ontwikkelen.

In het productblad zijn de kerngegevens van een volgens de blauwdruk vervaardigde STM-ATBEG/Vv gegeven.

De blauwdruk en licentie komen naar verwachting de eerste helft van 2020 beschikbaar. Afname van de licentie is niet verplicht. Het staat vervoerders vrij om van een andere STM gebruik te maken.

Zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit bekend maken op deze site.

Mocht u hierover vragen hebben kunt u deze stellen via loket.ertms@prorail.nl.

De informatie in dit bericht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Images

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.