Europese Commissie geeft goedkeuring aan Nederlandse steun voor ERTMS upgrade goederenlocomotieven

15-11-2019

Op 6 november jl. heeft de Europese Commissie haar goedkeuring verleent aan Nederlandse steun voor de upgrade naar ERTMS Baseline 3 van goederenlocomotieven.

Met deze goedkeuring is het mogelijk om meer dan € 22 mln. nationale subsidie te verlenen aan eigenaren van goederenlocomotieven. Deze subsidie is in aanvulling op de Europese subsidie die in het kader van Connecting Europe Facilities (CEF) al eerder ter beschikking is gesteld (meer dan € 23 mln.). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in nauwe samenwerking met het projectteam Upgrade / Implementatie ERTMS Materieel Eigenaren en Vervoerders (IEMEV) inclusief de goederenlocomotief eigenaren, is geruime tijd bezig met het CEF traject dat al eerder dit jaar is vastgesteld.

De invoering van ERTMS raakt veel partijen in de sector. Daarom is "IEMEV", als onderdeel van het programma ERTMS, speciaal opgericht om materieeleigenaren en vervoerders te ondersteunen bij hun contracterings-, implementatie- en toelatingsprocessen en derhalve ook hen te faciliteren bij subsidie(aanvragen). Het multidisciplinair team van IEMEV richt zich, naast goederenvervoerlocomotieven, op materieel van regionale vervoerders, aannemers en ook historisch materieel. Het traject inzake notificatie van de Nederlandse steun voor de ERTMS upgrade is voorspoedig doorlopen.

De nationale subsidie is op 28 oktober 2019 formeel als staatssteun genotificeerd en is derhalve in zeer korte tijd goedgekeurd. Met deze goedkeuring kan de nationale subsidieregeling worden gepubliceerd, op grond waarvan de goederenlocomotief eigenaren subsidies kunnen aanvragen voor in aanmerking komende kosten voor de upgrade naar ERTMS Baseline 3. De publicatie wordt eind 2019 verwacht.

Voor verdere details wordt verwezen naar het (eerdere) persbericht van de Europese Commissie.

Voor vragen kunt u terecht bij Kim Roffel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen