Document Gebruikersprocessen ERTMS level 2 v1.0 vrijgegeven

04-12-2019

Op 21 november 2019 is het document Gebruikersprocessen ERTMS level 2 v1.0 vrijgegeven door het Programma ERTMS.

Op 21 november 2019 is het document Gebruikersprocessen ERTMS level 2 v1.0 vrijgegeven door het Programma ERTMS. Dit document is na een intensieve samenwerking met partijen uit de sector tot stand gekomen.

Deze gebruikersprocessen vormen de basis voor de technische specificaties van het infrastructuur beveiligingssysteem. We zetten hiermee een belangrijke stap gericht op de mensen in de sector die met het systeem moeten gaan werken: de gebruikers. 

Waar gaat het over?

Het document Gebruikersprocessen Beveiliging is een belangrijk brondocument voor de specificatie van de technische systemen. Daarnaast wordt het een bron voor alle partijen in de spoorsector voor het opstellen van richtlijnen, regelgeving, het maken van procedures en werkinstructies en het maken van opleidingen. Het document vormt input voor de op te stellen documentatie van het Programma ERTMS.

Status document

De 1.0 versie van de Gebruikersprocessen dient op de eerst plaats als bron en onderbouwing van de technische specificaties van het infrastructuur beveiligingssysteem.

Het document behoeft echter nog een aantal aanvullingen om het volledig geschikt te kunnen verklaren als brondocument voor richtlijnen, opleidingen etc. Als vervolg op deze vrijgegeven versie 1.0 zal de Programmadirectie daarom een 2.0 versie gaan opleveren. Deze 2.0 versie zal gelden voor alle partijen in de spoorsector t.b.v. het opstellen van richtlijnen, regelgeving, het maken van procedures en werkinstructies en het maken van opleidingen. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan deze 1.0 versie. 

Uiteraard kan er ook aanleiding zijn voor tussentijdse wijziging van de Gebruikersprocessen: simulaties, testen, analyses en monitoring activiteiten kunnen voor nieuwe inzichten zorgen. Wijzigingen kunnen ook plaatsvinden naar aanleiding van internationale ontwikkelingen of terugkoppelingen uit de sector, van spoorwegondernemingen of aanbieders van systemen. Dergelijke wijzigingen zullen op gecontroleerde wijze worden doorgevoerd conform de wijzigingsprocedure van de Programmadirectie ERTMS.

Het is daarom van belang te benadrukken dat dit document hierdoor aan wijzigingen onderhevig blijft en dat, wanneer er wijzigingen doorgevoerd worden, een nieuwe versie wordt vrijgegeven.

Opvragen document

Indien u dit document wilt opvragen kunt u dat doen via loket.ertms@prorail.nl. Het document zal u dan worden toegezonden. Indien er een nieuwe versie van dit document beschikbaar komt zullen wij u opnieuw proberen te benaderen. Ook kunt u met vragen over het document terecht bij hetzelfde mailadres.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen