Stand van zaken trajecten STM-ATBEG/Vv – update 3

13-12-2019

In de vorige update over dit traject in het nieuwsbericht op 7 november, heeft het programma ERTMS aangegeven dat de beschreven blauwdruk en de licentie daarvan naar verwachting in de eerste helft van 2020 beschikbaar komt.

Daarnaast is in datzelfde bericht het productblad beschikbaar gesteld, met hierin de kerngegevens van een volgens de blauwdruk vervaardigde STM-ATBEG/Vv.

Extra informatie beschikbaar gesteld

Als vervolg op het vrijgeven van het productblad zijn er een aantal aanvullende technische documenten die het programma vanaf heden beschikbaar kan stellen. Dit betreft  informatie ter achtergrond en beeldvorming: de documenten en de inhoud daarvan kunnen wijzigen. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Desalniettemin begrijpt het programma dat partijen zich goed en tijdig willen voorbereiden en hecht er om die reden waarde aan informatie die gedeeld kan en mag worden met betrekking tot dit traject zo snel mogelijk te verstrekken.

Het gaat om de volgende technische documenten:

Vragen?

Heeft u vragen over dit bericht of de inhoud van de documenten stel deze dan via  loket.ertms@prorail.nl.
Op een deel van de gestelde vragen kunnen of mogen we op dit moment echter nog geen antwoord geven omdat een aantal zaken nog volop in ontwikkeling zijn. Bijvoorbeeld met betrekking tot de specifieke planning, pricing en contracten. Uiteraard streeft het programma er naar ook dat soort informatie zo snel als mogelijk te delen. 

De informatie in dit bericht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen