Stand van zaken trajecten STM-ATBEG/ Vv – update-9

18-06-2020
4088 keer bekeken

In de vorige updates over dit traject heeft het programma ERTMS diverse technische documenten en de licentieovereenkomst beschikbaar gesteld betreffende de STM-ATBEG/Vv.

In update 8 is de vergoeding voor het gebruik van de licentie gepubliceerd.

Verkoop STM ATBEG/Vv gestart 

Vanaf 18-06-2020 kunt u via dit formulier [niet meer actief] op onze website de procedure starten om de licentie voor de STM ATBEG/Vv aan te schaffen. De certificering van de STM ATBEG/Vv is door de Corona crisis vertraagd. De certificerende instelling (TUV) verwacht de certificaten medio juli uit te reiken, als aan alle criteria is voldaan.  Daarna kan tot verstrekking van de blauwdruk overgegaan worden. Om  deze zo snel mogelijk na de uitgifte van de certificaten plaats te laten vinden kan de aankoopprocedure reeds nu door u worden gestart. Ondertekening van de licentieovereenkomst door de programmadirecteur, het versturen van de factuur en het prototype en het digitaal beschikbaar stellen van de blauwdruk volgt dan direct na uitgifte van de certificaten door de certificerende instelling. 

Er is reeds een aantal technische documenten beschikbaar.

Vragen?

Heeft u vragen over dit bericht of de inhoud van de documenten, stel deze dan via  loket.ertms@prorail.nl
Op een deel van de gestelde vragen kunnen of mogen we op dit moment echter nog geen antwoord geven omdat een aantal zaken nog volop in ontwikkeling is. Uiteraard streeft het programma ernaar alle relevante informatie zo snel als mogelijk te delen.   

De informatie in dit bericht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen