Wij vragen uw feedback op de vraagspecificaties van de STM-ATBNG

01-02-2021
3049 keer bekeken

Na de eerdere realisatie van de STM-ATBEG wordt er nu ook gewerkt aan een STM-ATBNG. De Programmadirectie ERTMS wil materieeleigenaren en vervoerders de mogelijkheid bieden om feedback te geven op de ProRail vraagspecificaties van de nog te ontwikkelen STM-ATBNG.

Topics

STM-ATBNG

Groepen

Programmadirectie

Na de eerdere realisatie van de STM-ATBEG wordt er nu ook gewerkt aan een STM-ATBNG. De Programmadirectie ERTMS wil materieeleigenaren en vervoerders de mogelijkheid bieden om feedback te geven op de ProRail vraagspecificaties van de nog te ontwikkelen STM-ATBNG.

STM-ATB noodzakelijk element

Het Programma ERTMS heeft een invoeringsstrategie die gebaseerd is op ERTMS Level 2 only in de infrastructuur. Onderdeel van de strategie is ook dat het materieel als eerste wordt omgebouwd. Dat betekent dat al het huidige en toekomstige in Nederland rijdend materieel langere tijd zowel op ERTMS als op ATB moet kunnen rijden. Treinen met een ERTMS-boordsysteem (de ERTMS computer) hebben dus een Systeemonderdeel nodig dat in feite vertaalt tussen de ATB en de ERTMS apparatuur. Een STM (Specific Transmission Module), om ook nog op ATB te kunnen rijden [conform PvE-ERTMS-eis-009]. De STM-ATB is dus een noodzakelijk element in de Nederlandse invoeringsstrategie. 

De Programmadirectie laat een STM-ATBNG ontwikkelen die onder gelijke  voorwaarden beschikbaar komt voor de Nederlandse markt. Vanuit de Programmadirectie komt er geen verplichting deze af te nemen.

Alleen op de niet wettelijke delen van deze vraagspecificatie kunt u feedback geven. Hoewel feedback op de niet wettelijk vastgelegde vraagspecificaties wordt gewaardeerd is het uiteindelijk aan de Programmadirectie ERTMS om de vraagspecificaties vast te stellen voor de ontwikkeling van de STM-ATBNG. Dat betekent concreet dat de Programmadirectie ERTMS de ontvangen feedback - na de door de Programmadirectie te maken afwegingen - mogelijk niet (geheel) zal overnemen bij het vaststellen van de definitieve versie van de vraagspecificaties ten behoeve van de ontwikkeling van de STM-ATBNG. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om feedback te leveren kunt u daar met andere woorden geen rechten aan ontlenen.  De doelstelling van de Programmadirectie ERTMS bij het vaststellen van de definitieve versie van de vraagspecificatie is dat de te ontwikkelen STM-ATBNG zo breed als mogelijk inzetbaar is voor het (in Nederland) rijdend materieel en zal derhalve onderdeel uitmaken van de door de Programmadirectie ERTMS te maken afwegingen.

Geïnteresseerd?

Bent u als materieeleigenaar of vervoerder ge├»nteresseerd om uw feedback op de vraagspecificatie STM-ATBNG te geven, dan kunt u deze vraagspecificatie bij het Loket ERTMS van de Programmadirectie ERTMS aanvragen: loket.ertms@prorail.nl.

Tot vrijdag 12 februari (17.00 uur) a.s. kunt u uw reactie naar het loket mailen.

De informatie in dit bericht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen