14e Voortgangsrapportage ERTMS gepubliceerd

22-04-2021

Op maandag 19 april is de 14e voortgangsrapportage ERTMS (VGR-14) door de Staatssecretaris aan de Kamer verzonden en gepubliceerd. De rapportage gaat in op de voortgang van de 55 projecten die op dit moment deel uit maken van het ERTMS programma.

Soort bericht

Achtergrond

Producten

Voortgangsrapportage

Groepen

IenW
Programmadirectie

Op maandag 19 april is de 14e voortgangsrapportage ERTMS (VGR-14) door de Staatssecretaris aan de Kamer verzonden en gepubliceerd. De rapportage gaat in op de voortgang van de 55 projecten die op dit moment deel uit maken van het ERTMS programma.

De rapportage doet verslag van enkele belangrijke mijlpalen, waaronder de mijlpaal met betrekking tot Ketenbeheer en de ondertekening van een aantal contracten (Cooperation Agreements) tussen het Ministerie en materieeleigenaren voor financiering van de upgrade van materieel met ERTMS.

Mijlpaal Ketenbeheer

Het behalen van de mijlpaal Ketenbeheer is het resultaat van een goede samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij het Programma ERTMS. Het digitale karakter van ERTMS ten opzichte van ATB maakt bijvoorbeeld het afhandelen van storingen in eerste instantie een stuk complexer. Spoorpartijen moeten nu meer en op een andere manier gaan samenwerken, zodat ERTMS effectief te beheren is door de hele keten en onder andere storingen snel opgespoord en opgelost kunnen worden. De komende jaren groeit ketenbeheer stapsgewijs mee met de invoering van ERTMS.

Ombouw van materieel

Ook met betrekking tot de ombouw van materieel naar ERTMS Baseline 3 zijn mooie stappen gezet. Er zijn inmiddels heel wat contracten met materieeleigenaren (Cooperation Agreements) voor het opwaarderen van goederenlocomotieven afgesloten. Het gaat om de ombouw van bijna 150 locomotieven in totaal. De eerste prototypes worden naar verwachting in 2024 opgeleverd en toegelaten. De Cooperation Agreements zijn mede gefinancierd door de Connecting Europe Facility van de Europese Unie.

Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vind je de volledige voortgangsrapportage ERTMS 14 en de bijbehorende kamerbrief, hierin lees je meer over deze onderwerpen maar ook over de stappen die gezet worden in het project verbeterinitiatieven goederen en de voortgang van de lopende aanbestedingen bij ProRail en NS en overige projecten die lopen binnen de spoorsector om ERTMS te kunnen realiseren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen