Taken, rollen en bevoegdheden op een rij voor stelselmanagement ERTMS

15-06-2021
3538 keer bekeken

De implementatie van ERTMS heeft invloed op alle onderdelen van de spoorsector. Om het systeem nu en in de toekomst goed te laten functioneren is het van belang dat oplossingen en besluiten in onderlinge samenhang worden bekeken en worden genomen.

Topics

Stelselmanagement

Soort bericht

Nieuws

Groepen

Programmadirectie

De implementatie van ERTMS heeft invloed op alle onderdelen van de spoorsector. Om het systeem nu en in de toekomst goed te laten functioneren is het van belang dat oplossingen en besluiten in onderlinge samenhang worden bekeken en worden genomen.

Switch to english version For English, click here.

Stelselmanagement gaat over het mandaat om te besluiten over vervoersysteemvraagstukken die niet via één deelnemer kunnen worden opgelost. De Programmadirectie ERTMS onderzoekt hoe stelselmanagement in de toekomst kan worden vormgegeven. Een deel van de taken en activiteiten die onder stelselmanagement vallen, worden nu al  uitgevoerd. Maar het is niet altijd duidelijk bij wie en op welke manier deze activiteiten zijn belegd.

Daarom heeft de Programmadirectie een overzicht laten maken van deze activiteiten, de betrokken partijen en de onderliggende de wet -en regelgeving omtrent bevoegdheden, verantwoordelijkheden, mandaat en verplichtingen binnen Nederland en Europa.

Taken, rollen en bevoegdheden op een rijtje

In het document worden de verschillende partijen en de onderliggende de wet -en regelgeving die horen bij de activiteiten van stelselmanagement op een rijtje gezet en uitgelegd. Stelselmanagement is gedefinieerd als een cyclus van vijf hoofdprocessen, namelijk propositie, ontwerp, realisatie, exploitatie en verwijderen. Het overzicht is opgesteld volgens een vaste structuur per hoofdproces.

Gemakkelijk navigeren

Iedereen die nu of straks te maken heeft met de implementatie van ERTMS kan gebruik maken van dit overzicht van stelselmanagement. Per hoofdproces worden dezelfde onderwerpen kort behandeld. Dat zijn de taken, rollen en bevoegdheden, de Europese kaders, de Nederlandse kaders, de sturingsinstrumenten en overige ontwikkelingen.

Door dit stramien is navigeren gemakkelijk. Door klikbare items in het bestand  kom je snel op de juiste pagina met achtergrondinformatie. Het menu aan de bovenzijde brengt een lezer snel terug naar een van de vijf hoofdprocessen. In de bijlagen staat een meer uitgebreide beschrijving van de achterliggende informatie en wet- en regelgeving.

Jaarlijkse update en reacties

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ERTMS hebben invloed op de activiteiten en bevoegdheden binnen stelselmanagement. Daarom wordt dit document jaarlijks in het eerste kwartaal geactualiseerd. Onjuistheden of verouderingen in feiten, wetten en regels worden dan aangepast. Suggesties zijn welkom per mail via loket.ertms@prorail.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen