Marktconsultaties

Het Programma ERTMS vindt het belangrijk om in het kader van de voorbereiding van de aanbestedingen concrete informatie te verkrijgen van marktpartijen. Deze marktconsultaties zijn bedoeld om voorgenomen keuzes voor de realisatie van ERTMS in Nederland te toetsen op bijvoorbeeld maakbaarheid. Het programma doet dit om te voorkomen dat een aanbesteding niet het gewenste resultaat oplevert. De te consulteren onderwerpen zijn uiteenlopend van aard en vragen om verschillende inhoudelijke expertise.

Bij marktconsultaties vragen we als programma daarom aan inhoudelijk deskundige marktpartijen hun visie over uiteenlopende onderwerpen te geven. Alle onderwerpen zijn hierbij gerelateerd aan de implementatie van ERTMS. De reacties en bevindingen kunnen worden gebruikt ter toetsing of ter onderbouwing bij de afwegingen op deze onderwerpen.

Het programma meldt nadrukkelijk dat het bij deze consultaties niet de bedoeling is enigerlei marktpartij te selecteren. Er zijn geen rechten te ontlenen aan de documenten en/of de deelname aan deze marktconsultaties in het kader van de toekomstige aanbesteding.

Onder de subkopjes worden de verschillende marktconsultaties kort toegelicht. Daarnaast worden de relevante documenten onder de teksten weergeven.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen