Uitwerking gebruikersprocessen

October 01, 2015

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over ERTMS in Nederland? We zetten het voor je op een rijtje.

Het programma ERTMS heeft operationele principes opgesteld. Operationele principes zijn de algemene uitgangspunten voor het gebruik van het ERTMS systeem waarbij de focus ligt op machinist en treindienstleider.

Deze zijn zo goed als klaar. De volgende stap is het opstellen van gebruikersprocessen. Dit zijn uitgebreide stappenplannen die de interactie tussen gebruikers (treindienstleider, machinist e.a.), het infrasysteem en het treinsysteem beschrijven. Voorbeelden van een gebruikersproces zijn rangeren, splitsen en keren.

De gebruikersprocessen worden opgesteld in nauwe samenwerking tussen gebruikers en specialisten die werken aan de specificaties van de systemen. De focus ligt op wat er verandert ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij worden alle bedrijfsmodi behandeld: zowel normaal bedrijf, onderhoudsbedrijf, gestoord bedrijf als calamiteiten bedrijf. Om zeker te stellen dat de gebruikersprocessen in de praktijk ook gaan voldoen aan de verwachtingen worden ze getoetst in een simulatieomgeving. De resultaten worden geanalyseerd en als er aanleiding toe is zullen de gebruikersprocessen worden bijgesteld. We zullen gebruikers van verschillende vervoerders vragen om bij te dragen aan het opstellen van de gebruikersprocessen.

Gedurende het proces van het opstellen en toetsen van de gebruikersprocessen houden we nauwkeurig in de gaten of de processen (blijven) voldoen aan de operationele principes. De relatie tussen processen en principes wordt expliciet vastgelegd.

De gebruikersprocessen vormen een belangrijke basis voor de specificaties van de functionaliteit van de systemen zoals we die in het kader van het programma ERTMS gaan realiseren. Eenmaal definitief zullen ze daarnaast gebruikt worden als input voor de handboeken, werkwijzen en opleidingen van gebruikers.

Images

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.